Nuoria ei jätetä

Erinomainen esimerkki rakennemuutoksesta, ja nimenomaan toimintatapojen uudistamisesta, on keväällä kaupunginhallituksen asettaman nuorten työllistämisryhmän työskentely. Laaja-alainen työryhmä (mukana yrittäjät, kolmas sektori, Kehittämiskeskus, Sosiaalikehitys ja tietty kaupungin omat toimijat ja työvoimaviranomaiset sekä kaksi poliitikkoa, Vikmanin Tarja ja minä puheenjohtajana) on etsinyt uudenlaisia tapoja nuorten työllistämiseen. Nopealla reagoinnilla ja selvällä työnjaolla onnistuttiin keväällä työllistämään 54 nuorta. Nyt tavoite on vielä korkeammalla. ”Hämeenlinnan kaupunki valmistautuu työllistämään puolet työttömistä nuoristaan”
Työryhmä esittää kaupunginhallitukselle laajaa ja monipuolista työllistämis- ja osallistamisohjelmaa nopeasti heikkenevän nuorten työllisyystilanteen lääkkeeksi. Tällä hetkellä kaupungissa on jo noin 450 työtöntä nuorta, ja vuodenvaihteessa opintojensa päättävät nuoret lisäävät haastetta.
Tarvitaan sekä työtä että osallistavia aktivointitoimenpiteitä, joita kaupunki koordinoi mutta yritykset, kolmas sektori ja kaupungin omat yksiköt tuottavat. Uusina toimintatapoina työryhmä esittää mm. nuorten kesätyöllistämisen palveluseteliä ja nuorten työpajatoiminnan laajentamista.

Viime lamasta on opittava. Kun nyt pystymme tarjoamaan mahdollisimman monelle nuorelle sen ensimmäisen työpaikan ja kokemuksen oman toiminnan merkityksestä, on meillä paljon paremmat valmiudet selvitä edessä olevasta työvoimapulasta. Ja vielä inhimillisesti ja yksilön kannalta tärkeämpää, kun kannattelemme nuoria laman yli, vuoden, kaksi, pystymme estämään syrjäytymistä. Ja siksi, vaikka joutuisimme lomauttamaan viikoksi, kahdeksi jopa kolmeksi osan työntekijöistämme, on meidän pystyttävä mahdollistamaan nuorille työkokemus. Laulu lapsuudesta  soi osuvasti ”Työtä, työtä työtä tehdään, jotta jotta leipää syödään. Työ ihmisen tuo tekijälleen, mielen niin iloisen!”

20 kommenttia artikkeliin “Nuoria ei jätetä”
 1. mitä pitää sisällään sanoo:

  Hei Sari

  Voisitko selittää tarkemmin? Esimerkki rakennemuutoksesta. Minkä rakenteen?

 2. Sari R sanoo:

  Terve, kaupunki on se joka koordinoi ja useat eri toimijat tekevät, saman pöydän ääressä, yhteisen asian äärellä, kukin oman osansa. Niin yrittäjien, yhdistyksien ja erilaisten kehittämisorganisaatioiden edustajat pohtivat yhdessä ratkaisuja. Näin kyetään käyttämään resurssit paremmin ja toimimaan nopeammin ja notkeammin. Nuo kevään työllistymiset esimerkiksi: Kehke kävi läpi yritysten tarpeet ja kiinnostukset työntekijöille, kaupungin palvelut omat tarpeensa, työkkäri etsi nuoret ja Soske sai EUsta rahoituksen hankkeelle- kaikki tehtiin muutamassa viikossa vailla turhaa byrokratiaa.

 3. rakennemuutos? sanoo:

  Ekös tuo ollut pikemminkin toimintatavan muutos?

  Vai pitääkö kaikkea muutosta maan ja taivaan välillä kutsua ”rakennemuutokseksi”? Jos, niin miksi?

 4. Seppo Rehunen sanoo:

  Hyvä Sari

  Iso askel on astuttu eteenpäin, kun kaupunki kokee kolmannen sektorin kumppaniksi, eikä kilpailijaksi. Kolmannen sektorin, yritysten, työvoimaviranomaisten ja kaupungin yhteistyö on suuri mahdollisuus.

  Ehkäpä kyseessä ei ole niinkään rakennemuutos, vaan pikemminkin yhteistyön ja laajapohjaisen verkostoituminen tärkeyden entistä parempi ymmärtäminen.

  Nuorten aktivoimiseen tarvitaan ”koko kylä”. Onnentoivotukset kunnianhimoiselle hankkeelle.

 5. Sari R sanoo:

  Terve Seppo sinne kadun toiselle puolelle;)) ja muille myös:

  On hyvä pyöritellä sanoja. Rakennemuutos -sanalla tarkoitetaan sekä organisaatioiden muutoksia myös toimintatapojen muutoksia. Liian usein rakennemuutos unohtaa sisällölliset muutokset eli muutetaan seiniä, työpisteitä tai vaikkapa johtamisjärjestelmiä, mutta itse tekeminen jatkuu samanlaisena. Ja ei saada aikaan mitään todellista muutosta.
  Olennaisempaa onkin miettiä sitä miten tehdään ja toimitaan, miten prosessit menevät ja mitkä ovat eri toimijoiden roolit. Itse ajattelen rakennemuutosta nimenomaan laajana, kaikki eri tasot kattavana vanhasta luopumisena ja uudella tavalla tekemisenä.
  Se vaatii kokonaisuuden näkemistä, strategista suunnittelua, sitoutumista, vahvaa johtamista ja rohkeutta. Ainakin.

 6. Kenen idea sanoo:

  Heippa

  Käsitykseni mukaan idea tuli jostain kiertoteitä. Näin ainakin ymmärsin. Ei siis lainkaan poliittiselta ideapankilta, jos nyt sellaista on.
  Mites on?

 7. Sari R sanoo:

  Iltaa, no hyvänen aika, sehän juuri on yhdessä tekemisen idea että etsitään ja löydetään hyviä malleja joita voisi ottaa käyttöön! Palveluseteliä työllistämisessä on käytetty aiemmin ainakin Kalvolassa ja Oulussa. Koska työryhmän jäsenet edustavat niin erilaisia tahoja, on jokainen osallistuja oppinut ja saanut uutta näkökulmaa, eli on tuotettu uutta kokonaiskuvaa, jonkinlaista ideapankkia.
  Ideapankithan taas toimivat kuten muutkin pankit, tarvitaan talletuksia joita sitten sijoitetaan eteenpäin tuottavasti;))

 8. Seppo Rehunen sanoo:

  Hyvä Sari

  Tunnustan kompastelevani rakennemuutos -termin käytössä. Olen myös aistivinani, että rakennemuutos -sanan voima uhkaa runsaan käytön takia hiipua.

  Saattaa olla viisaampaa puhua ja kirjoittaa esimerkiksi päällekkäisyyksien purkamisesta, toimintojen yksinkertaistamisesta tai selkeyttämisestä.

 9. Sari R sanoo:

  Rakenneuudistus, palvelurakenneuudistus, rakennemuutos- paljon sanoja joita tosiaan käytetään varsin huolettomastikin. Olet oikeassa, on syytä pohtia mitä sanoja käyttää, ja on syytä avata sanoja mitä niillä tarkoitetaan.
  Semantiikkaakin tärkeämpää on kuitekin se toiminta. Ja siitä ollaan varmasti yhtä mieltä että niitä erilaisia, tuottavampia, tehokkaampia ja ratkaisukeskeisiä toimintatapoja tarvitaan. Joka puolella. Kuten Seppo Kivinen totesi hyvässä kommenttipuheenvuorossaan torstaina terveydenhuollon tulevaisuutta käsittelevässä tilaisuudessa, on tärkeää poisoppia tavoista toimia, jotka olivat aikanaan hyviä ja toimivia.
  Ja oikein hyvää isänpäivää!

 10. Teija Arvidsson sanoo:

  Hei Sari!

  Olin eilen Hämeenlinnan Vihreiden järjestämässä keskustelutilaisuudessa, jossa vieraana oli työministeri Anni Sinnemäki. Illan teemana oli nuorisotyöttömyys, joka on kasvava ongelma täällä myös Hämeenlinnassa. Nuorisotyöttömyys on lisääntynyt vuodessa yli 70 %. Harmitti, kun paikalla ei ollut vihreiden valtuutettujen ja itseni lisäksi muita Hämeenlinnan päättäjiä.

  Illassa oli mukana edustajat myös työvalmennussäätiö Luotsista sekä TE-keskuksesta. TE-keskuksen edustajien viesti oli illan dramaattisin: TE-keskus oli perjantaina saanut tiedon, että kaikki vireillä olevat työllistämistoimenpiteet on lopetettava, koska Hämeenlinnan kaupunki on aloittanut lomautusneuvottelut. TE-keskus joutuu katkaisemaan kaikki työllistämisprosessit, vaikka lomautuksista ei ole vielä edes päätetty. Tämä työllistämiskielto koskee myös nuoria.

  Tutkin netistä lomautusten vaikutuksia työllistämiseen. Asiaa on käsitelty perusteellisesti mm. Kuopion kaupungissa viime syksynä, kun siellä harkittiin lomautuksia ( http://www.kuopio.fi/intrakun.nsf/0/DE58D3BFEC3693D1C22574F70031A44A?OpenDocument ).

  ”Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain lähtökohta on, että palkkatukea ei myönnetä, jos työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden yhdeksän kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä työssäkäyntialueella samoista tai samanlaisista tehtävistä taikka lyhentänyt heidän työaikaansa.

  Edellä mainittu yhdeksän kuukauden määräaika lasketaan siitä, kun irtisanomisaika on päättynyt, lomautus on alkanut tai yksipuolisesti osa-aikaistettu työntekijä on aloittanut osa-aikatyön. Työvoimatoimiston tulee ennen palkkatuen myöntämistä selvittää, ettei työnantajalla ole tuen myöntämisen esteenä olevia irtisanomisia, lomautuksia ja työajan lyhennyksiä.

  Työllistettyjä ei voi käyttää ainakaan sellaisissa tehtävissä, joista henkilöstöä on lomautettu. Lomautusaikana opiskelijoiden, koululaisten ja kausityöntekijöiden palkkaaminen vaikeutuu tai estyy, koska työnantajan on tarjottava muuta työtä ensisijaisesti lomautetuille.”

  Periaate on siis, että kaupunki ei voi yhtä aikaa lomauttaa ja työllistää, ei nuoriakaan. Kaupunginhallitus ja Sinä työllistämistyöryhmän puheenjohtajana olet varmasti tietoinen tästä periaatteesta. Miksi siis mainostetaan sadan nuoren työllistämistä ensi vuonna, jos sitä ei voi tehdä?

  Ymmärtääkseni Hämeenlinna ei voi saada nuorten työllistämiseen ERS-hankerahaakaan, koska se edellyttää kunnan sitoutuvan kustantamaan vähintään puolet palkkakustannuksista. Kunta menettää myös valtion työllistämistuet. Oikaise, jos olen väärässä.

  Monen nuoren on erittäin vaikea päästä työmarkkinoille ilman työllistämistukia. Jos kaupungin mahdollisuus työllistämiseen nyt häviää, saattavat vaikutukset nuorten ja muiden tukityöllistettyjen elämään olla katastrofaaliset.

  t. Teija

 11. Seppo Rehunen sanoo:

  Hyvä Sari
  Ole huoleti – olemme samaa mieltä.
  Pysähtyminen on taaksepäin menoa. Eteenpäin vaan, tekemistä, tehostamista, parantamista, kehittämistä riittää.
  Lämmin kiitos isänpäivän toivotuksista. Mukavaa, että näin marraskuun harmaaseen aikaan on juhlapäivä. Ja osa jo pois lentäneistä piipahtaa kotona.

 12. Seppo Rehunen sanoo:

  Hyvä Teija
  Upeaa, että olet noin aktiivinen ja kiitos selvällä suomella kirjoitetusta viestistä.
  Sama asia oli aivan samassa hengessä esillä myös Hattulan pohtiessa lomautuksia ja työllistämistä.

 13. Irma Taavela sanoo:

  Tervehdys Sari

  ja kiva kuulla, että joku yrittää edes tehdä jotakin tälle nuorisotyöttömyydelle, mutta 396 on silti vielä ilman työtä. Pitkäaikaistyöttömiä on vieläkin isompi määrä joista kaupunki maksaa sakkoa koko ajan.

  Eikö näitä työllistämisiä niin nuorten kuin pitkäaikaistyöttömienkin suhteen voitaisi laittaa kaupunginvaltuuston asialistalle ja heidän mietittäväkseen. Kaksi luottamusihmistä, kaksi ammatti-ihmistä ja vain kahdessa persoonassa on hiukka vähän. Tekemättömiä töitä löytyy kaikista kaupungin toiminnoista ja seteleitä on helppo yrityksiin kirjoittaa. Mikäli poliittisessa päätöksenteossa todella halutaan antaa nykyistä enemmän painoarvoa näille asioille, on kaupungin budjetteja ja toimintasuunnitelmia laadittava sen mukaisesti. Tahdonilmaisuja varojen saamiseksi ja niiden oikeanlaiseen käyttöön tulisi tämän tärkeän mainitsemani yhteistyön merkeissä siirtää myös sinne TE – keskuksen päätöksentekoon, jolla on valta valtion työttömyyden hoitoon ohjaamiin rahoihin.

  hyvää yötä
  T. Irma

 14. Teija Arvidsson sanoo:

  Ps. Hyvää isänpäivää kaikille minunkin puolestani, vaikka noin vakavaa tekstiä äsken kirjoitinkin. Juhlitaan ensin huominen aamu ja jatketaan sitten juttua tästä tärkeästä aiheesta!

 15. Sari R sanoo:

  Teija hyvä,
  juuri tähän pyritään että kaikesta huolimatta nuorten työllistämistä ei jouduttaisi jättämään tekemättä. Haasteet on kyllä meillä kaikilla selvillä.
  Sari

 16. Teija Arvidsson sanoo:

  Hei Sari!

  Siis kysymys on vain siitä, että voidaanko työllistää, jos lomautetaan?

  Hyvää yötä!

  t. Teija

 17. ossi a sanoo:

  Päivää hyvää. En ole pessimisti, en myöskään periaatteesta jarruttelisi tai torpedoisi mitään hankkeita, jotka edes suunnitelmissa tähtäävät työttömien nuorten elämänlaadun ja tulevaisuuden parantamiseen. Siksi kannatan tätäkin ”hanketta” varauksetta. Koska nyt puheena oleva asia ei ole mikään uusi, ei edes näissä mittasuhteissa, on samalla pakko esittää muutama kysymys; Miten valtiossa, jossa jo perustuslaissa taataan työnteko oikeutena kaikille kansalaisille on voitu ajautua nuorison kohdalla nykyisen kaltaiseen tilanteeseen. Näin siitäkin huolimatta, että kunta- ja valtiotasolla tehtävää hoitamaan on ollut kaiken aikaa palkattuna satoja ja satoja henkilöitä. Missä on vika? Eikö ole tarpeellista (edes) nyt miettiä perin pohjin nykyisen järjestelmän toimivuus järjestelmänä ja sen soveltuvuus asetettuja tavoitteita ja tarvittavia muutoksia tuottamaan? Ihan mielelläni käyttäisin edellytettävistä suht. rankoistakin toimenpiteistä ja kokonaisuudesta nimitystä ”rakennemuutos”. Joku tietenkin toteaa oikopäätä, että emmehän olisi tässä tilanteessa, jos ei olisi taantumaa, mutta tämä ei ole oikea vastaus. Minkään olosuhdemuutoksen taakse ei pidä mennä paitsi positiivisessa mielessä. Nehän oikeasti paljastavat missä olemme toimineet väärin ja missä olemme olleet heikkoja, kun meillä vain on kykyä ja kanttia nähdä asiat oikein. Päättäjien on myös kyettävä tekemään johtopäätöksiä ja niiden edellyttämiä oikeita muutoksia, vaikka nämä eivät aina olisi mieleisiä. Kansakunnan edun tulee astua kaveruuden yms. vaikuttimien edelle. Hyvää työviikkoa kaikille niille, joilla työtä vielä jossakin muodossa on. Muille kestämistä ja hammasten kiristelyä, mutta uskoa tulevaisuuteen.

 18. Teija Arvidsson sanoo:

  Hei Ossi!

  Minäkin kannatan sydämestäni nuorten työllistämishanketta. Laajaa ja monipuolista nuorten työllistämis- ja osallistamisohjelmaa tarvitaan kipesti nopeasti heikkenevän nuorten työllisyystilanteen lääkkeeksi.

  Tätä hanketta uhkaa nyt kaupungin suunnitelmat lomauttaa koko henkilöstö. Lain mukaan kaupunki ei voi yhtä aikaa lomauttaa vakinaista henkilöstöä ja työllistää samoille aloille nuoria tai harjoittelijoita.

  Tämän takia olen erittäin huolestunut nuorten työttömien puolesta. Lomautuksien vaikutukset voivat olla heille kohtalokkaat.

 19. Heikki Koskela sanoo:

  Tervehdys!
  Kannattaisi miettiä vielä kerran lomautusten vaikutuksia. Yksi on tämä työllistämiskielto. Toinen on, että työtä, tuotantoa jää tekemättä. Kolmas on elvyttäminen. Rakentamisessa iso osa rahasta valuu ruotsalaisille pääomasijoittajille, virolaisille duunareille ja ulkolaisille tavarantoimittajille. Kaupungin työntekijöiden palkat jäävät suoraan talousalueelle pyörimään. Verotuloja jää 5,6 millin säästötavoitteella ainakin yksi milli saamatta. Kaikki työntekijät eivät tosin asu kaupunginalueella, mutta suuri osa. Mielipaha ja epälojaalius työnantajaa kohtaan lisääntyvät.
  Kaikki tämä tilanteessa, jossa kaupunki voi päättää tulojensa kassavirran.
  Kiitokset isänpäivätoivotuksista! Naiset tekevät isiä: äidit ja vaimot. Terv. Hessu K.

 20. ossi a sanoo:

  Iltaa hyvää. Kokemuksesta tiedän, että lomautukset ja lyhennetyt työviikot ovat ikävä asia kaikille osapuolille. Joskus säästöjä on kuitenkin löydettävä keinolla millä tahansa. Onneksi kaupungilla on kuitenkin olemassa kymmeniä yhtiöitä ja uusia voidaan nopeasti tarvittaessa perustaa, eli nuorten työllistäminen ja lomautukset eivät ole toisiaan pois sulkevia asioita. Kaikille aloille ei tietenkään saada harjoittelijoita sijoitetuksi, mutta niin moni saadaan kontrollissa olevan elämän piiriin, että saivarteluun ei asian kanssa kannata ryhtyä. Sen sijaan saattaisi olla hyväksi ryhtyä harjoittelun kanssa samanaikaisesti luomaan olosuhteita paremmiksi kehittävälle, motivoivalle ja turvalliselle harjoittelulle sekä työnteolle. Yksi tällaista kehitystä tukeva toimenpide saattaisi olla ravintoloiden sulkeminen viitenä arkipäivänä kello 23. Työturvallisuus on kaikkien osapuolten vastuulla oleva yhteinen asia.

Jätä kommentti

css.php