Hyvinvointia elämänkaaren molempiin päihin

Paraikaa on Hämeenlinnan kaupungissa työn alla vuoden 2011 toiminnan ja talouden suunnittelu. Rahaa kaupunkilaisten palveluihin käytetään enemmän kuin koskaan, mutta kasvuprosentti on silti kaukana menneiden vuosien luvuista – eli niukalta tuntuu. Lautakunnat ja kaupunginhallitus ovat työstäneet annetuissa raameissa suunnitelmaa – mihin sijoitettu euro tuo parhaan mahdollisen tuloksen eli lisää eniten kaupunkilaisten hyvinvointia?

Valtuutettujen kesken käydään keskustelua, onko kaupungin painopiste lasten vai vanhusten palveluissa? Sivistysyhteiskunnassa elämänkaaren molemmista päistä pidetään huolta ja niin on myös Hämeenlinnassa. Sekä lasten ja nuorten että ikäihmisten lautakunta on tekemässä isoa muutosta, jolla pyritään asukaslähtöisiin ja entistä parempiin palveluihin hämeenlinnalaisille ihmisille.

Hyvissä ja laadukkaissa lasten ja vanhusten palveluissa enemmän on yhteistä kuin erilaista.

Oman arjen kunnioittaminen – mikä on riittävän hyvää?

Asiakaslähtöisyyden olennainen lähtökohta on yksilölliset ratkaisut ja niiden tukeminen. Se mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Esimerkiksi päivähoidossa ja vanhusten asumispalveluissa meillä on olemassa monenlaisia vaihtoehtoja.

Palveluiden laatuun vaikuttaa ratkaisevasti miten niiden suunnitteluun ja valintaan voi itse osallistua. Tässä meillä on paljon kehittämistä, ja niinpä ensi vuonna aloittava asiakasohjausyksikkö tulee varmasti tarpeeseen. Ajatuksena on että yhdeltä luukulta, yhdestä paikasta asiakas saa tietoa ja neuvontaa erilaisista vaihtoehdoista, olipa kyse päivähoidosta tai vanhuspalveluista. Yhteistyössä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa voidaan sitten miettiä parasta ratkaisua juuri sen perheen tai ihmisen tarpeisiin.

Hämeenlinnassa on rakentunut eri tahojen toimesta uusia päiväkoteja ja vanhusten asumisyksiköitä, koteja. Tärkeintä on että tilat ovat turvallisia ja terveellisiä – kodinomaisia tiloja, jotka eivät ole luksusta vaan toimivia tiloja tarpeeseen.

Liikkuva elämäntapa tuo terveyttä

Liikunnan terveyttä edistävä vaikutus on täyttä totta kaikenikäisille. Arkiliikunnan lisäämisessä suurin voima on ihmisillä itsellään, mutta myös kaupunki tekee monenlaisia toimenpiteitä. Hämeenlinna pääsi mukaan valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen – ohjelmaan,  jossa etsitään keinoja kuntouttavaan työotteeseen ja aktiiviseen vanhuuteen koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Sekä koulussa että päiväkodissa lasten arkiliikunnan lisääminen etenee. Seuroissa tehdään arvokasta ennaltaehkäisevää terveystyötä. Kevyen liikenteen väylät ja lähiliikuntapaikat ovat mitä mainioimpia investointeja liikunnan lisäämiseen. Myös kulttuuripalveluihin osallistuminen lisää henkistä hyvinvointia ja jaksamista. Liikunnan edistämiseen pistetyt eurot ovat ennen muuta investointi tulevaan.

Kuka järjestää, kenen vastuu? Lainsäädäntö ajantasalle

Kunnan perustehtävä on mahdollistaa kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut. Niitä ei kuitenkaan kaikkia tarvitse tehdä itse, vaan monituottajajärjestelmässä  on yksityistä ja julkista toimijaa ja asiakas voi vaikuttaa itse mitä haluaa käyttää, vaikkapa palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukea käyttäen.

Valtio määrää lait ja suositukset sekä lasten että vanhusten palveluihin, kunnan tehtävänä on toteuttaa ne tarpeiden edellyttämällä laajuudella, mutta laajaa harkintaa käytetään järjestämistavoissa.

Elämänkaaren molempien päiden palveluita ohjaavat lait ovat vanhentuneita. Tarvitaan uusi laki varhaiskasvatuksesta, joka lähtee lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen – ja erikseen vanhempien oikeudesta päivähoitoon. Tarvitaan myös jo onneksi valmisteilla oleva laki vanhuspalveluista, jossa määritellään reunaehdot hyvälle hoivalle. Tarvitaan myös ehdottomasti reilu ja selkeä, yhdenvertainen asiakasmaksulaki. Nykysysteemi, jossa laitoksessa tapahtuva hoiva ja palvelukodin hoiva asettavat ikäihmiset eri asemaan, ei ole oikeudenmukainen.

Oman elämänsä sankareita

Julkisilla hyvinvointipalveluilla voidaan tukea ihmisen arkea mutta vastuu elämänhallinnasta on kuitenkin ihmisillä itsellään ja heidän läheisillään. Iso haaste onkin saada hyvinvointipalvelut innostaviksi, kannustaviksi ja sellaisiksi, että kaveristakin huolehtiminen kannattaa ja vapaaehtoistyö kukoistaa. Omaishoidon tuki on hyvä esimerkki palvelusta jossa myös järjestöjen rooli on merkittävä.

Uudessa Hämeenlinnassa moni asia käy notkeammin kuin aiemmin, mutta ovat jotkut asiat monimutkaistuneetkin.  Käytetty kielikin on aika kankeaa. Uusia palveluita ja toimintatapoja kuvaavat sanat ovat välillä hupaisiakin, mutta joskus ärsyttäviä ja hankalia. Minua ärsyttää suunnattomasti kun puhutaan tuottajista unohtaen, se mistä oikeasta tekemisestä on kyse. Kaikki ei siis ole valmista mutta suunta muutokselle on oikea.

Keksitään yhdessä parempi nimi vaikkapa tuolle vanhusten asiakasohjausyksikölle- Tampereella vastaava on Kotitori. Kokoomuksen valtuustoryhmä on kiinnostunut siitä mistä asioista Sinun hyvinvoiva arkesi koostuu?

 

 

Kommentti artikkeliin “Hyvinvointia elämänkaaren molempiin päihin”
  1. avatar Sari Rautio sanoo:

    Vielä uusin ton kysymyksen, mistä asioista Sinun hyvinvointisi koostuu? Mitkä asiat ovat niitä, johon kaupunki vaikuttaa ja mitkä on ihmisen omissa käsissä?
    Mukavaa viikonloppua,
    Sari

Jätä kommentti

css.php