Tehdään hyvästä parempi- uudenlaista yhteistyötä menestyksen edistämiseksi

Jorma Ollilan johtama Suomen maabrändivaltuuskunta julkisti Tehtävä Suomelle- raportin viime viikolla. Valtuuskunnan esityksessä kaksi tärkeintä suomalaista ainutlaatuista brändiä olivat luonto ja koulutus, jotka ovat meille niin tuttuja, mutta maailmalaajuisesti ainutlaatuisia. Koulutusjärjestelmää ollaan uudistamassa ketterämmäksi, vuorovaikutuksellisemmaksi ja tuottavammaksi.

 

Sinäänsä välttämättömän rakenteellisen uudistamisen yhdeksi kohteeksi on noussut Tampereen yliopiston hämeenlinnalainen yksikkö. Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos on omalla osaamisellaan ja omalla toiminnallaan vaikuttanut hyvin merkittävästi suomalaiseen peruskoulutukseen. Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos on yksi halutuimmista opettajainkoulutuslaitoksista – ja on ollut jo pitkään. Mutta hyvästä paremmaksi täytyy aina pyrkiä, miten tätä laitosta voitaisiin edelleen kehittää Tehtävä Suomella – hengessä?

 

Hämeenlinna on valtakunnallisesti merkittävä koulutuskaupunki. Opettajankoulutuslaitoksen lisäksi kaupungissa on Suomen vahvinta ammattikasvatuksen osaamista ja monipuolinen ammattikorkeakoulu. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus on tänään hyvin kansainvälinen toimija, joka on vaikuttanut merkittävästi myös alan väitöskirjatyöhön. Opettajankoulutuslaitos tekee myös kiinteää yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Avainsana on luovuus.

 

Opettajakoulutuksen ja ammattikorkeakoulun hyvinvointialan välisen yhteistyön kehittäminen voi mahdollistaa aivan uudenlaisen moniammatillisen koulutuksen, joka liittyy oppilashuoltoon ja erityisopetukseen. Tällainen laaja ja uusi opetukseen liittyvä näkemys voisi välittömästi vahvistaa Suomen asemaa koulutuksen mallimaana.

 

Suomalaiseen koulutusjärjestelmään liittyvät vahvuudet on todettu maailmanlaatuisesti ainutlaatuisiksi. Hämeenlinnan OKL on hieno ja tunnustettu oppilaitos, joka voi entisestään vahvistua yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.  Oppilaitos vahvistaa alueemme vetovoimaa. Tämä on yksi tärkeimmistä yliopistollisen koulutuksen lakisääteisistä tehtävistä. Suomen maabrändi edellyttää vahvuuksien vahvistamista; täällä se on hyvin mahdollista yhteistyössä muiden alan toimijoiden kesken. Samalla on tarpeellista uudistua – jotta menestytään myös tulevaisuudessa.

Kommentti artikkeliin “Tehdään hyvästä parempi- uudenlaista yhteistyötä menestyksen edistämiseksi”
  1. Topi sanoo:

    Muutos on välttämätöntä ja sen vastustaminen turhaa, mutta mihin suuntaan muutosta rakennetaan?

    Hämeenlinnan OKL on kuitenkin yksi Tampereen yliopiston tehokkaimpia ja halutuimpia yksiköitä, jonka edelleenkehittäminen alueellisella yhteistyöllä nostaisi sen jo erittäin hyväksi. Halutaanko opettajankoulutus yliopistossa tasapäistää yhteen isoon massaan, vai sallitaanko yksiköiden kilpailla keskenään ja tehdä entistä parempaa laatua omilla vahvuuksillaan – vaikkapa Suomen maabrändiä vahvistamaan?

Jätä kommentti

css.php