Uuden valtuuston aloittaessa

Hämeenlinnan kaupunki on viime kaudella sovitusti alkanut kehittää voimakkaasti  luottamushenkilökoulutusta. Jo nyt on järjestetty kolme eri koulutusta, ja lisää on tulossa. Näin kolmatta kautta aloittavallekin poliitikolle on oppi paikallaan, ja lisäksi on ollut mukava tavata uusia, skarppeja valtuustokollegoja. Into on käsinkosketeltavaa, ja miksei olisi, asiat ovat tärkeitä ja erittäin tärkeitä mistä päästään päättämään.
 
Eilisestä koulutuksesta haluan nostaa esiin erään kohdan kuntalaista. ”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla” Kuntalaki 32 §.
 
Toimintatavat on erittäin tärkeitä. Jos siis haluaa saada niitä sisältöjäkin eteenpäin.
 
Sari
 
 
 
20 kommenttia artikkeliin “Uuden valtuuston aloittaessa”
 1. Kari Ilkkala sanoo:

  Terve Sari,

  on todella hyvä että otit esille juuri tuon kuntalain pykälän. Toimintatavat ovat tärkeitä, mutta ne on nähtävä riittävän laajassa kehyksessä, ja sisällön on aina oltava muotoa tärkeämpää. Siksi laajennan hieman kehystä jossa tuota kuntalain pykälää on arvioitava.

  Alla on kaksi ehdotelmaa valtuuston ”yhteistyösopimukseksi”. Kumpikaan ei päätynyt lopputulokseksi, mutta valottavat mukavasti eri lähestymistapoja:

  Ehdotus yksi:
  ”Rakentavan ja tuloksellisen yhteistoiminnan varmistamiseksi valtuustoryhmät sopivat näistä yhteisistä pelisäännöistä, joiden mukaiseen toimintaan ryhmät sitoutuvat päätöksenteon kaikilla tasoilla.

  Sopimuksessa mukanaolo perustuu luottamukseen. Osapuolten kesken on vallittava luottamus yhteisten tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesta, Hämeenlinnaa kehittävästä yhteistyöstä valtuustossa, hallituksessa ja muissa luottamuselimissä. Jos joku ryhmä poikkeaa sovituista menettelytavoista tai jos neuvotelluista yhteisistä näkemyksistä huolimatta jostain ryhmästä tulee poikkeavia esityksiä, muilla ryhmillä on oikeus arvioida ko. ryhmän asemaa sopimuksen mukaisissa järjestelyissä.

  Valtuustoryhmät sitoutuvat hyvän kunnallisen hallintotavan noudattamiseen, Hämeenlinnan ja sen hyvän maineen kehittämiseen ja yhteisvastuulliseen päätöksentekokulttuuriin. Luottamustehtävissä toimitaan asiakeskeisesti, eri osapuolien näkemyksiä kunnioittaen ja sekä toimielinten että virkamiesten työrauhaa ja työedellytyksiä turvaten. Laillisuuden, luottamuksellisuuden ja julkisuusperiaatteen edellyttämät toimintatavat käydään huolellisesti läpi kunkin toimielimen työtä käynnistettäessä ja niitä noudatetaan.

  Ehdotus kaksi:
  ”Kuntalain mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Eurooppalaisen menettelyohjeiston kunnallisille tai alueellisille luottamushenkilöille mukaan mm:

  – Kunnalliset ja alueelliset luottamushenkilöt suorittavat velvollisuutensa lain määrittelemissä puitteissa sekä valitsijakunnan heille antaman toimeksiannon mukaisesti, ja että he ovat tilivelvollisia koko kunnan tai alueen väestölle mukaan lukien ne äänestäjät, jotka eivät heitä äänestäneet.

  – Kunnioitus valitsijakunnan toimeksiantoa kohtaan kulkee käsi kädessä eettisten normien kunnioituksen kanssa.

  – Kunnallisten ja alueellisten luottamushenkilöiden menettelyohjeistojen käyttöönotto sallii luottamushenkilöiden tehokkaan viranhoidon kannalta välttämättömän luottamuksen kasvaa kansalaisten ja kunnallis- sekä alueellisten poliitikkojen välille.

  Oikeusvaltion, edustuksellisen demokratian ja edellisiin perustuvan kunnallisen itsehallinnon toimivuus perustuu siis kansalaisten luottamukseen hyvän hallinnon perusteiden, oikeusperiaatteiden ja eettisten normien toteutumisesta. Modernissa hallinnossa ei enää riitä, että hallinto toimii muodollisesti oikein ja että tämä voidaan varmistaa jälkikäteen oikeusturvakeinoin. Hyvää hallintoa koskevan sääntelyn yhtenä tehtävänä on turvata asioiden riittävä selvittäminen ja asiallisesti oikeasisältöinen päätöksenteko.

  Valtuustoryhmät sitoutuvat julkisen hallinnon lainalaisuuden, lakisidonnaisuuden sekä eettisten normien vaatimuksiin, Hämeenlinnan ja sen hyvän maineen kehittämiseen sekä vastuulliseen ja tilivelvolliseen päätöksentekokulttuuriin. Luottamustehtävissä toimitaan edellä olevat vaatimukset huomioiden asiakeskeisesti, eri osapuolien näkemyksiä kunnioittaen ja sekä toimielinten että virkamiesten työrauhaa ja työedellytyksiä turvaten. Edellä olevien vaatimusten edellyttämät toimintatavat käydään huolellisesti läpi kunkin toimielimen työtä käynnistettäessä ja niitä noudatetaan.

  Tarkat lukijat erottavat helposti minkä varassa järjestelmä toimii ja on toimittava, ja voivat arvioida päättyneen valtuustokauden tapahtumia siinä valossa. On siis todella toivottavaa, että toimintatavat kehittyvät alkaneella kaudella.

 2. Leo Leppänen sanoo:

  Olen suorittanut aikanaan laudaturin julkisoikeudessa, jolloin toisena pääsuuntautumisena oli oikeusfilosofia. Olin arvostetun professori Aulis Aarnion oppilas. Hän antoi lopputentissä arvosanaksi erinomaiset tiedot. Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus kunnallishallinnon tehtävistä ja olen toiminut kunnallisoikeuden yliopettajana yliopistossa.

  Mainitulta pohjalta on pakko todeta, että Kari Ilkkalan siteeraamat tekstit eivät ole tästä maailmasta. Ilmeisesti sopimusnikkarina on ollut joku mielensä pahoittanut/katkeroittanut poliitikko tai virkamies. Olen lukenut poliittisia sopimuksia ja joskus jopa laatinut sellaisia poliitikkojen pyynnöstä. Nyt tällainen vanhan liiton kirjanoppinut konkari oli pudota tuolilta. Niin hävyttömiä, neukkuhenkisiä osasia tekstissä oli.

  Ymmärrän, jos neuvotteluissa olisi ollut mukana pelkästään merkonomeja ja insinöörejä, mutta paikalla oli ainakin yksi kokenut varatuomari. Hän oli jopa neuvottelukunnan vetäjä.

 3. Sari Rautio sanoo:

  Tervehdys! Tuo eka oli miltei suoraan Turun valtuustosopimuksesta, toisen lähdettä en tiedä. Se mihin me päädyimme, onkin aika mainio;)

  Johannes sen varmaan julkistaa, ja maanantaina viimeistään aukeaa kaikille. Hyvä ja selkeä ohje täydentämään kuntalaki, hallintosääntöä ja muita ohjeistuksia.

  Avannonraikkain terkuin,
  Sari

  • Leo Leppänen sanoo:

   Turun tautia pitkään sairastaneilta tahoilta tuskin kannattaa hakea poliittisille sopimuksille mallia. Jään odottamaan mielenkiinnolla, millainen on lopullinen tekstiversio Hämeenlinnan valtuustosopimuksessa. Toivottavasti se (”julistus”) on laadittu ehdotuksen kaksi pohjalta.

 4. riitta nyqvist sanoo:

  Moro Lexa!
  Mitäs siitäkin olisi tullut, jos ko. neuvotteluissa olisi ollut pelkästään juristeja.
  Riitta

  • Leo Leppänen sanoo:

   Moro Riitta!

   Tällä kertaa en ryhdy ennustajaksi. Mutta mielestäni valtuustosopimuksen laadun varmistamiseksi neuvottelukunnassa tai sen apuna tulee olla kunnallis-, hallinto- ja eurooppaoikeudellinen asiantuntemus. Ei välttämättä yhtään juristia. Muilla on usein parempi tietopohja po. asioissa. Jos asiantuntemusta ei ole, sopimukseen tulee helposti nulliteettejä. Siis kohtia, joilla ei ole mitään merkitystä ja oikeusvoimaa.

 5. Kari Ilkkala sanoo:

  Ehtoota,

  niin, tuo eka oli myös sanasta sanaan Hämeenlinnan kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien ehdotus.

  Jälkimmäinen oli allekirjoittaneen (myönnän insinööriyden mutta en katkeruutta) luonnos. Se on koottu lainaten / käyttäen seuraavien lähteiden kunnan itsehallintoa, hallintolakia ja hyvää hallintoa koskevia ohjeistoja ja asiantuntijakirjoituksia:

  – Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin menettelyohjeisto luottamushenkilöille
  – Oikeustieteen tohtori Olli Mäenpää, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hallinto-oikeuden professori
  – Hallintotieteiden tohtori ja valtiosääntöoikeuden dosentti Veli-Pekka Hautamäki, toimii erityisasiantuntijana oikeusministeriön lainvalmisteluosastossa,
  – Oikeustieteen lisensiaatti ja hallintotieteiden tohtori Kauko Heuru

 6. Erkki Strömberg sanoo:

  Edellisestä on päälteltävissä ettei Sari Rautio tunnistanut/tunnustanut kokoomuksen omaa esitystä. Ei hän kyllä ole myöskään lukenut Pron esitystä koska ei sitäkään tunnistanut.
  Millä eväillä Sari on ollut neukuissa mukana?
  Odotan mielenkiinnolla lopullista tekstiä, jos ette sitä voi julkaista, jos se on Johanneksen peukalon alla, voimme kyllä mielenkiinnolla lukea myös esitysversioita ensin, niinhän pääsemme ikäänkuin neuvottelijoiden kulkemaa tietä lopputulokseen.

  • Kari Ilkkala sanoo:

   Terve Erkki,

   en otsikoinut kakkosluonnosta Pron esitykseksi, koska sitä ei päädytty neukoissa esittämään. Kysehän on ironiasta vastauksena mahdottomaan esitykseen. Lain noudattaminen kunnallishallinnossa ei voi olla sopimuksesta kiinni, mutta vastaavasti yksilön oikeuksien rajoittaminen sopimuksin on kunnian vastaista ja arvotonta.

 7. Tapani Silvo sanoo:

  Johannes rassukka… hän vaeltaa orpona ja eksyksissä. On kutistunut minun silmissäni melkein olemattomiin… Tapsa

 8. Sari Rautio sanoo:

  Tervehdys vielä,

  Johannes sen esityksen siitä Turun pohjasta teki;) ja yhdessä sitten sitä eteenpäin hiottiin.
  Ja edelleen, hyvä ja selkeä, meidän oma malli tuli.

  Sari

 9. Seppo Rehunen sanoo:

  Taidan olla ihan eksyksissä. Olen uskotellut itselleni, että valtuustosopimuksessa sovitaan kaupungin kehittämistä koskevien asioiden tavoitteista, keinoista ja linjoista eikä suinkaan siitä, miten ryhmät keskenään toimivat.

  Menestyksen tärkein tekijä on luottamus. Luottamusta syntyy vain siitä, että ei itse ole epäluottavainen.

  • Kari Ilkkala sanoo:

   Seppo,

   olet oikeassa valtuustosopimuksen suhteen, ja se on tässäkin eri juttu. Valtuustosopimuksen lisäksi loppiaisen neukkoihin ilmestyi tuo yhteistyösopimus.

   Luottamuksesta, on totta että siitä on sanottu mm. seuraavasti:

   “The only way to make a man trustworthy is to trust him.”

   Henry Stimson
   Yhdysvaltalainen poliitikko (1867 – 1950)

   Kuuluisat sitaatit vain ovat kovin puutteellisia ja jopa vaarallisia tosielämän ohjenuoria. Stimson ei kerro mitä tapahtuu, kun annettu luottamus on petetty. Luottamusta ei voi vaatia, se sen saa jos saa vain toimimalla luotettavasti. Aina. Luottamus vaatii parikseen myös vastuullisuuden ja tilivelvollisuuden, ilman niitä luottamus on vain sokeaa uskoa.

  • Leo Leppänen sanoo:

   Iltaa Seppo!

   Oletin (uskottelin) samalla tavalla kuin Sinä. Luettuani Kari Ilkkalan ensimmäisen kommentin arvelin, että mainitsemasi asiat on jätetty strategia- ym. seminaareissa sovittavaksi. Mutta kyllä tämä yhteistyötä koskeva ”julistuskin” on tärkeä asiakirja.

 10. Konsta Kupiainen sanoo:

  Valtuuston työjärjestys on Pj työkalu nro 1.
  Hallintosääntö on kuntien hallintotoiminnan perustuslaki.
  Kaupunginhallituksen toimikauden lyhentäminen 1 vuoden pätkätyöksi
  on maamme kunnallishistorian ennätys.
  Ei kun MM-ennätys.
  Äänestäjät tulevat tämän muistamaa.
  Näinkö kuntavaaleja tulkitaan Hlinnassa?

 11. Heikki Haustonen sanoo:

  Yötä !

  Älä nyt sari pahastu mutta sinulla on kirjoitustyyli ja sanottavasi yleensä muotoa munkkilatina potenssiin kymmenen. Fixun ihmisen ei tulisi koskaan aliarvioi lukijoitaan niinkuin näytät kirjoituksesta toiseen tekevän. Jes tää on hienoo kaikki kyllä hoituu ja parasta on yritetty ja virheistä on opittu ja nyt eteenpäin ja kaikki on ok ja hienosti ja kivaa aina kaikille ja tosi upeeta ja kaikki ok ja ……….. Subsanssia, substanssia sari mieti nyt kuitenkin.

Jätä kommentti

css.php