Töihin töihin!

Eilen lopultakin uusi valtuusto pääsi virallisesti aloittamaan työskentelynsä. Järjestäytymistä edelsi ensin tietty värikäs vaalikampanja, ja sen jälkeen monipuolinen valmistelutyö, jossa otettiin huomioon erilaiset näkökulmat ja lopulta lähennyttiin niin että löytyi kokonaisuus, johon kaikki ryhmät pystyivät sitoutumaan. Valtuustossa olikin varsin hyvä tunnelma ja aktiivinen, eteenpäin katsova ote. Kuvatunkaltaisella prosessilla syntyvät myös hyvät päätökset kuntapolitiikassa. Omassa roolissani puheenjohtajana – lämmin kiitos luottamuksesta – haluan tätä olla edistämässä kaikin tavoin.

Johannes Koskinen jo julkaisikin omalla sivullaan koko valtuustosopimuksen, haluan tähän vielä nostaa eri ryhmien neuvottelijoiden yhdessä sorvaaman yhteistyösopimuksen. Hyvällä hengellä eteenpäin, ja nyt tekoja! (Kerhon slogania muokaten)
”Rakentavan ja tuloksellisen yhteistoiminnan varmistamiseksi valtuustoryhmät sopivat näistä yhteisistä pelisäännöistä, joiden mukaiseen toimintaan ryhmät sitoutuvat päätöksenteon kaikilla tasoilla.

Sopimuksessa mukanaolo perustuu luottamukseen. Osapuolten kesken on vallittava luottamus yhteisten tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesta, Hämeenlinnaa kehittävästä yhteistyöstä valtuustossa, hallituksessa ja muissa luottamuselimissä. Ratkaisuihin pyritään neuvotellen. Neuvotteluissa ei luonnollisesti aina päästä yhteiseen lopputulokseen. Tästä huolimatta on tärkeää, että eri ryhmät tietävät toisensa kannat avoimesti. Jokainen ryhmä sitoutuu ilmoittamaan neuvottelutuloksesta poikkeavat kantansa etukäteen.

Valtuustoryhmät sitoutuvat hyvän kunnallisen hallintotavan noudattamiseen, Hämeenlinnan ja sen hyvän maineen kehittämiseen ja yhteisvastuulliseen päätöksentekokulttuuriin. Luottamustehtävissä toimitaan asiakeskeisesti, eri osapuolien näkemyksiä kunnioittaen ja sekä toimielinten että virkamiesten työrauhaa ja työedellytyksiä turvaten. Laillisuuden, luottamuksellisuuden ja julkisuusperiaatteen edellyttämät toimintatavat käydään huolellisesti läpi kunkin toimielimen työtä käynnistettäessä ja niitä noudatetaan.”

Jätä kommentti

css.php