HAMK alueensa elinvoiman tekijänä

Ammattikorkeakoululaitos on toimintaympäristön rajujen ja moninaisten muutosten kautta hakemassa uutta asentoa. Lainsäädäntö, resurssien väheneminen ja globaalit haasteet ohjaavat ulkoapäin kehitystä, mutta olennaisimmat muutokset syntyvät HAMKissakin itse tehden, yhdessä omistajien ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Sopiminen on ollut hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita. Niin myös nyt. Aluevaikuttavuuden kasvattaminen ja pitkäjänteisen työn varmistaminen onnistuu parhaiten kumppaneiden kanssa työnjaon ja tavoitteiden yhteisellä sopimisella. Mitkä ovat yhteisiä päämääriä, millä keinoilla niihin pyritään ja mitkä ovat kenenkin vastuut, velvollisuudet ja roolit tavoitteisiin pääsemiseksi. Viime vuoden aikana HAMK on solminut FUAS-ammattikorkeakoulujen kanssa liittoumasopimuksen
tavoitteena olla laajan metropolialueen keskeinen pelinrakentaja ja näkyvä toimija. Hämeenlinnan alueella on rakennettu laaja Hyvinvointisopimus sekä Korkeakoulusopimus tulevaisuuden varmistamiseksi ja alueen osaamistason sekä kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, HAMK on mukana Hämeenlinnan seudun Kasvusopimuksessa, jolla haetaan pääsyä isompien kaupunkiseutujen suunnitelmalliseen kehittämiseen elinvoiman generoimiseksi koko maakuntaan ja koko Suomeen. Sopiminen vaatii kumppaneiden tuntemista, luottamusta ja ennakoivaa työotetta sekä näkemyksellisyyttä, luovuutta ja rohkeutta.

HAMKissa tämä osataan. Yhteistyössä.

Kirjoitus on julkaistu HAMKin aluevastuuraportissa 2013 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/58579/Aluevastuuraportti_2013_ekirja.pdf?sequence=1

Jätä kommentti

css.php