Kotikaupunkia rakentamassa

Suomalainen kunta on ainutlaatuinen. Missään muualla maailmassa ei kunnalla ole vastaavaa valtaa ja vastuuta asukkaidensa palveluista, alueen elinvoimasta, maankäytöstä, liikenteestä, asumisesta – ja kaiken tämän rahoittamisesta. Me Hämeenlinnassa olemme yhdessä kumppaneiden, henkilöstön ja asukkaiden kanssa lähteneet rakentamaan entistä elinvoimaisempaa ja innostavampaa kotikaupunkia. Uuden Hämeenlinnan onnistunut alkutaival on antanut meille lisää uskallusta ja rohkeutta jatkaa välttämätöntä muutosta.

Lähidemokratia- siis se että jokainen voi vaikuttaa omaan arkeensa vaikuttaviin asioihin, on meille tärkeä asia. Asukaslähtöisyys ja yhteisöllisyys, tai kuten asiaa pohdittaessa todettiin, ” saadaan porukka yhteen ja ne voi omatoimisesti touhuta” on kaikenikäisten ihmisten elämässä tärkeää.

Tasa-arvo ei tarkoita samaa kaikille, vaan ihmisten omat toiveet, tarpeet ja mahdollisuudet tulee ottaa palveluiden kehittämisessä huomioon. Samaan aikaan erilaisten ihmisten ja yhteisöjen tarpeiden yhteensovittaminen vaatii kokonaisuuden ymmärtämistä. Kylä kaupungissa – toimintamallissa kootaan erilaisia toimijoita yhteen minipilottien kautta, edistämään kaupunkilaisten omia ideoita. Samaa toimintatapaa halutaan edistää myös Sibeliuksen 150 v juhlan rakentamisessa, juhlavuoden on tarkoitus olla alku uudelle kulttuurille ja mahdollisuus monenlaiselle luovalle tekemiselle.

On myös hyvin suomalaista pitää hyvät välit naapureihin ja rakentaa toimiva YYAsopimus. Uusi valtuustokausi onkin alkanut seudullisesti vilkkaana hyvässä hengessä. Tästä hyvänä esimerkkinä on seudullisen ryhmän perustaminen nuorisotakuun edistämiseksi. Lapsi- ja nuoriystävällisen kaupungin arvon saaminen onnistuu sekin vain yhteistyössä, ja niin että lapset ja nuoret ovat itse mukana suunnittelemassa ja tekemässä.

Kaupunkistrategiaa – siis sitä isoa suunnitelmaa, miten Hämeenlinnaa on tarkoitus viedä eteenpäin, ollaan päivittämässä kesäkuun alun valtuustossa. Strategialla haetaan yhteistä näkyä haasteiden selättämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Hyvää strategiaa ja sen toimeenpanoa on syytä myös arvioida mittareilla. Hyvinvoinnin kansalliset mittarit ovat vaan itse asiassa usein pahoinvointimittareita. Mitataan huostaanottoja, päihteiden käyttöä, erilaisia ongelmatilanteita, ja itse asiassa aika vähän sitä hyvinvointia. Näin ollen mittarit voivatkin muokata kuvaa ja näkemystä koko yhteiskunnasta synkemmäksi.

Me voimme kuitenkin itse valita miten suhtaudumme maailmaan ja tilanteeseemme. Näinä tiukkoina talouden aikoina voimme valita jäämmekö surkuttelemaan ja pelkäämään. Vai suhtaudummeko tulevaisuuteen kuten muumit pyrstötähteä odottaessa, ja teemme jotain ihan uutta haasteiden edessä, rohkeasti, yhdessä rakentaen ja mahdollisuuksia nähden.

Kotikaupunki on asukkaitaan varten ja asukkaat tekevät kaupungin. Tartu haasteeseen ja jätä oma sormenjälkesi kotikaupunkiisi. Mahdollisuuksia on jokaiselle.

Onnellista ja toimeliasta kesää – ollaan yhteydessä!

Sari Rautio

ps. konkreettinen teko kotikaupungin kaunistamiseen on ”kerää roska päivässä”

Hämeenlinnan asukaslehden pääkirjoitus 02/13

Jätä kommentti

css.php