Pysäköinti on väline eikä päämäärä

Eilisessä KH kokouksessa jätin ensimmäistä kertaa ikinä eriävän mielipiteen päätökseen. Koko kokoomusryhmä allekirjoitti mielipiteen. Perussyy on päätöksen ristiriitaisuus valtuuston hyväksymien strategisten visioiden kanssa, esitys ei noudata keskustavisiota, pysäköintisuunnitelmaa  eikä liikennesuunnitelmaa. Se on ihan erisuuntainen ratkaisu. Mutta tässä vielä laajemmat perustelut, lainaus on ihan pykälätekstistä, joka oli tosi hyvin kirjoitettu.

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Nyt päätettävänä oleva keskustan pysäköintiratkaisu on keskustan kehittämisen avainratkaisu, jossa linjataan koko keskustan tulevaisuus. Pysäköinti on väline, eikä päämäärä. Päämäärä on elävä, kasvava ja viihtyisä kaupunkikeskusta, joka säteilee elinvoimaa asukkailleen ja laajemmin koko seutukunnalle. Keskustan kehittäminen vaatii suunnittelua ja taloudellisia panostuksia. Kaavoitusmonopolin kautta kaupunki  mahdollistaa ulkopuoliset investoinnit esim. lisärakennusoikeutta kaavoittamalla. Investointien edellytyksenä on pysäköintiratkaisu siten että mahdollistetaan velvoitepysäköinnin lisäksi asiakaspysäköinti, samassa yhteydessä.

”Päätettäessä keskustan pysäköintiratkaisua keskeisiä tekijöitä ovat keskustan kehittämisen yleiset periaatteet, autopaikkojen lisääntyvä tarve ja niiden sijainti suhteessa maankäyttöön sekä keskustan viihtyisyyden lisääntyminen. Kaupunki on hyväksynyt periaatteet keskustan kehittämiseksi keskustavisiossa, jossa yhtenä tavoitteena on asukkaiden määrän lisääminen palvelujen turvaamiseksi ja kaupungin elinvoiman ylläpitämiseksi. Asutusta halutaan lisää Engelinrantaan mutta myös vanhoja kortteleita tiivistämällä. Tämän tavoitteen toteutuminen merkitsee väistämättä nykyisten autopaikkojen vähenemistä sekä lisäautopaikkojen tarvetta uuden toiminnan myötä. Toisaalta jo nykyisessä tilanteessa on pulaa velvoiteautopaikoista. Keskustan pysäköintilaitoksen tulee siis olla riittävän iso, jotta sillä voidaan hoitaa sekä nykyinen velvoiteautopaikkatarve, poistuvien autopaikkojen korvaaminen ja uuden maankäytön myötä syntyvien uusien autopaikkojen tarve.

Keskustavisiossa hyväksyttiin myös muita keskustan kehittämisen periaatteita, joista yksi on kevyen liikenteen aseman parantaminen ja viihtyisyyden lisääminen keskustassa. Keskitetty pysäköintiratkaisu vähentää ajoneuvoliikennettä kaduilla ja mahdollistaa kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen palvelujen kehittämisen.

Ajatellen edellä kuvattuja keskustan kehittämiseen ja pysäköintiongelman ratkaisemiseen liittyviä kriteereitä, ensisijainen vaihtoehto keskitetylle pysäköintilaitokselle on toriparkki. Siitä on mahdollista tehdä riittävän iso laitos, sen välittömässä läheisyydessä on kävelykatu liikekortteleineen, joissa on runsaasti kehityspotentiaalia ja se on keskeinen myös ajateltaessa velvoiteautopaikkojen järjestämistä. Edellä kuvatut suunnitelmat ja selvitykset osoittavat, että laitos on mahdollista järjestää liikenteellisesti ja toiminnallisesti ja että sillä on myös taloudelliset toimintamahdollisuudet.

Toriparkin toteutus edellyttää kuitenkin kaikkien osapuolten sitoutumista hankkeeseen. Sitoutuminen tulee määritellä esimerkiksi merkintämaksulla, joka on suuruudeltaan riittävä, vaikka se ei vielä kata lopullisia autopaikan kustannuksia. Kohtuullinen merkintämaksu on noin 5000 euroa. Kunkin merkintämaksun maksavan kanssa tehdään sopimus siitä, että hän sitoutuu maksamaan lopullisen pysäköintioikeusmaksun Toriparkin pysäköintilaitoksessa.

Ydinkeskustassa torin alla sijaitseva pysäköintilaitos on osoittautunut monessa kaupungissa tärkeäksi veturiksi, joka on käynnistänyt sen läheisyydessä useita erilaisia asemakaavamuutoksia sekä asuin- ja liikerakennusten investointeja. Kehitys on ollut kaikkialla samansuuntainen ja usein ennakoitua nopeampaa. Näitä kaupunkeja ovat mm. Mikkeli, Vaasa ja Oulu. Uusimpana on Lahti, jossa ydinkeskustassa ja jopa sen ulkopuolella on käynnistynyt uusia rakennushankkeita ripeään tahtiin. Keskustan onnistunut pysäköintiratkaisu ei ole heijastunut yksinomaan sen välittömään läheisyyteen, vaan kaupungeissa on koettu niiden kokonaisimagon muuttuneen positiivisemmaksi ja kehitysmyönteisemmäksi. Ratkaisu keskustan pysäköinnin järjestämiseksi on ajankohtainen, vaikka sillä tähdätään pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeen suunnittelu ja toteutus vie joka tapauksessa aikaa, joten ratkaisupäätöksen siirtyminen voi hankaloittaa ja pitkittää keskustan muuta kehittämistä.”

Kunnalla on elinvoiman edistäjänä ainutlaatuinen asema kaavoittajana. Nyt on mahdollisuus selvittää yksityisen rahoituksen saaminen keskustan kehittämiseen. Aiempien selvitysten mukaan yksityiset sijoittajat ovat kiinnostuneita sijoittamaan Toriparkkiin, mutta ei muihin vaihtoehtoihin. On järjetöntä jättää selvitys tekemättä.

Tämä eriävä mielipide on liitettävä pöytäkirjaan

Sari Rautio, kh pj

Vesa Kaloinen, koja pj, kh jäsen

Juha Kalloinen, kh jäsen

 

57 kommenttia artikkeliin “Pysäköinti on väline eikä päämäärä”
 1. Seppo Koskenranta sanoo:

  Hei
  Kokoomuksen esittämä lausuma on kyllä kaunista tekstiä. Siitä puuttuu kuitenkin se taloudellinen puoli. Tätä asiaa on Ilkkala käsitellyt omassa blogissaan: Elinvoiman kultainen vasikka. Hänen laskelmiensa mukaan on varsin erikoista, että pysäköintikonsultin arvion mukaan Hämeenlinnan pysäköintilaitos tuottaisi 11,61€/pv, kun Vaasan, Mikkelin, Kuopion, Kotkan ja Turun vastaavat laitokset tuottavat 2,84-4,44€/vrk.
  Hämeenlinnan toriparkin on myös arveltu tulevan kalliimmaksi kuin esim. Lahden.
  Jään mielenkiinnolla odottamaan eriävän mielipiteen kirjoittajien laskelmia siitä mihin toriparkin talous tulisi perustumaan.

  • Seppo Koskenranta sanoo:

   Tarkennukseksi edelliseen. Tuotto oli siis pysäköintiruutua kohden.

   • sarirautio sanoo:

    Hei,

    tarkemmat laskelmat tehdään kun pysäköintiratkaisu on valittu ja suunnittelua jatketaan. Edelleen olennaista on että kyse ei ole pysäköinnistä vaan keskustan kehittämisestä ja elinvoimasta. Kaikissa ratkaisuissa kyse on myös kaupungin investoinnista elinvoiman edistämiseen. Ihan niinkuin rakennamme katuja tai muuta kaupungin infraa. Pysäköinnistä on todella tullut kultainen vasikka. Se on irrotettu kokonaisuudestaan ja sen roolia tarkastellaan itsenäisenä.

    Pysäköinti ei ole päämäärä, vaan väline.

    • Erkki Strömberg sanoo:

     Sari!
     Ihan todellako vaadit jotta luottamusmiesten on tehtävä valinta ja sitten vasta saadaan tietää mitä se maksaa?
     Siis pää pensaaseen ja valinta?
     Mites se avoimuus?

     • kuningasjätkä sanoo:

      Juu toi Sarin ehdottelema toimintamalli muistuttaa taannoista Itä-Hartolan vesioisuuskunnan touhuilua, jossa ensin haettiin Hartolan kunnalta takaukset miljoonavelkaan, jotta saataisiin tehtyä toiminta-alueelle putkistolinjat jonka jälkeen vasta alettiin haalimaan liittyjiä putkistoihin kun hinta vasta sitten selvisi. Alkuperäisten laskelmien mukaan ennusteltiin liittyjiä tulevan 400-500 kiinteistöä, mutta kun selvisi että hinnaksi tulee niinkin huima summa kuin 10.600 € / kiinteistö + asennustyöt, niin liittyjiä ensimäiseen altoon ilmottautuikin vain 35 ja hieman ennen konkurssia tuli lisää väkeä alle kymmenen. Ja kaikki joutuvat nyt maksamaan liittymänsä uudelleen kun osuuskunta kunnallistettiin. Nyt liittymien kokonaishinta pyörii siinä 30. tuhannen paikkeilla…

      Minulla on vaan sellainen tunne että ainoat jotka näistä konsulttien suosittamista toimista hyötyvät, ovat nää konsultoijat , suunnittelijat ja laitetoimittajat.

      Politikkoja ei pitäisi päästää osallistumaan kustannuslaskentaan, siitä ei tuu kuin vesipäisiä kakaroita. Ja eiköhän niitäkin ole jo suomessa ihan riittävästi?

    • Erkki Strömberg sanoo:

     Sari!
     Olisi hyvä tietää montako autopaikkaa on yksityinen taho sitoutunut, siis varmasti sitoutunut maksamaan ja montako jää kaupungin maksettavaksi?
     Paljonko ne maksaa per kpl?
     Koskahan tämä tieto saadaan, vastako kunhan kaupunki on ratkaisun tehnyt?
     Miksi ette kerro totuutta?

    • seppo koskenranta sanoo:

     Hei
     Vastauksen sisältö oli juuri sellainen kuin olin ajatellutkin/pelännytkin. Vastauksen mukaan ensin tehdään ratkaisu, ja sitten aloitetaan rakentaminen. Hinta muodostuu sitten laskun mukaan. Kun itse ostan jotain, haluan tietää ensin mitä se maksaa ja vasta sitten teen ostopäätöksen. Jos hinta on liian korkea en osta.Kaupungilla ilmeisesti toimitaan toisin; ei siis ihme että kaupungin talous on ongelmissa.
     Pysäköinnin eri vaihtoehtoihin keskittyi myös viimeksi lausuntonsa antanut konsultti. En huomannut, että hän olisi ottanut kantaa kaupungin keskustan elinvoimaan. Kun on arveltu, että toriparkki maksaisi noin 30milj ja hajautettu pysäköinti noin 20milj, niin elinvoiman lisäämisen kustannus olisi noin 10milj. Kun tiedetään, että toriparkin rakentaminen seisauttaa kaiken toiminnan torilla ja sen ympäristössä 2 vuodeksi, niin mitenköhän nämä 10milj tulevat näkymään kaupunkilaisten arjessa. Se kuitenkin tiedetään, että toriparkista ei tule koskaan tuottavaa yksikköä vaan se tulee aina vaatimaan kaupungin veronmaksajien apua taloutensa ylläpitoon.

   • 80-luvulla kaikki oli hyvin sanoo:

    En ota toriparkkiin sen enempää kantaa mutta jatkuvasti näkyy blogeissa kaksi sanaa yhdessä: kunnallinen yhtiö ja tuottaa

    Miksi kuntalaisille tuodun palvelun pitäisi tuottaa euroja? Miksei riitä että palvelu tuottaa lisäarvoa kuntalaisille, jotka sitten maksavat palvelun kustannukset veroina? Haluan päästä lääkäriin, kirjastoon tai virastoon asioimaan ilman että sisäänastuessa olen tuottava eurokone. Pysäköinninkään ei tarvitse tuottaa vaan se on extrapalvelua palvelun päälle

    • Harri sanoo:

     Ei ole taas tarkoitus neuvoa/arvostella ketään, mutta kuulostaa persoonalliselta, että tarkemmat laskennat tehdään sitten, kun päätös on tehty? Tähän hommaanhan oli palkattu konsultti selvittämään.
     On vähän kuin autokaupassa, ensin nimi paperiin, katotaan sitten hintaa.

 2. Seppo Rehunen sanoo:

  Hyvät Sari, Vesa ja Juha

  Toriparkkiin sitoutuneilla tahoilla, jos sellaisia on koskaan ollut, on ollut neljä vuotta aikaa näyttää sitoutumistaan merkitsemällä sitovasti itselleen paikkoja toriparkista niiden todellisella hintatasolla. Onko kukaan merkinnyt yhtään paikkaa ja sitoutunut maksamaan sen?

  Luottamusta tähän sitoutumiseen ei ole ollut ja ilman luottamusta eivät asiat etene. Luottamus syntyy todellisten tekojen, ei runsaidenkaan puheiden tai kirjoitusten, kautta.

  Ja sitten vielä asian ohi. Voisiko Hämeenlinna puolittaa ulkopuolisten konsulttien käytön? Sokea usko ja kunnioitus ulkopuolisiin näyttää usein johtavan kehitystä hidastaville harhateille. Valtuuston sisällä olevaa osaamista kannattaa kuunnella herkällä korvalla. Jos tämä kuuleminen ei ole luontaista, sitä taitoa kannattaa tarmokkaasti kehittää. Eikä ole huono juttu kuunnella asukastilaisuuksien osanottajia. Sielläkin on monenlaista viisautta ja kokemusta.

  • sarirautio sanoo:

   Seppo, valtuusto ja yli 500 kaupunkilaista osallistui keskustavision tekemiseen. Koko valtuusto on yhdessä hyväksynyt keskustavision, samoin pysäköinti – ja liikennesuunnitelman. Valtuutettujen osaamista käytetään varsin laajasti, ja valtuutetut osallistuvat huomattavasti Sinun aikaasi laajemmin erilaiseen suunnitteluun, linjausten tekemisiin ja taustakeskusteluihin.

   Samaan aikaan maailma monimutkaistuu ja erityisosaamista ei voi kaupungissa olla kaikista asioista, joten sitä on viisasta hankkia ulkopuolelta, hyväksi havaituilta kumppaneilta. Totta on että nyt näyttää olevan vallalla ajattelu että paitsi mielipiteet myös faktat voi valita.

   Valtuuston työskentely on tulevaisuuden tekemistä, valintoja, linjauksia ja mahdollisuuksien luomista. Keskustan kehittäminen on iso ja keskeinen osa kaupungin elinvoimaa. Pysäköinti on vain osa sitä, ja syytä ratkaista oikeassa aikaperspektiivissä, ja tietty, talouden reunaehtoja noudattaen. Pysäköintiratkaisu on sananmukaisesti investointi, jossa on arvioitava myös sen tuottavuutta. Toriparkkiin uskon enemmän sekä tuottopuolella että monipuolisen rahoituksen näkökulmasta. Tuottoja on odotettavissa kiinteistöveroina, yhteisöveroina, kunnallisveroina, ja varmasti myös pysäköintipaikkojen lunastusmaksuina.

   Ja lopuksi: alkuperäinen päätösesitys oli nimeomaan tuon sitoutumisen selvittämistä varten. On järjetöntä jättää selvitys tekemättä.

   Sari

   • Seppo Rehunen sanoo:

    Hyvä Sari
    Muutama ainakin minulle epäselvä asia ja päälle muutama kommentti muuten vaan:

    1. Ei kai keskustavisio ollut sidottu yksistään toriparkkiin? Oliko sittenkin ajatus ajaa toriparkki läpi osana isompaa kokonaisuutta siten, että päättäjät eivät keskustavisiosta päättäessään (?) tienneet samalla päättävänsä lopullisesti toriparkinkin rakentamisesta. Tällaisen käsityksen saan toistuvaksi kirjoituksistasi.

    2. Kymmenesosasummalla (5 000 euroa) sitoutuminen oli surkuhupaisa yritys uppoavassa hankkeessa. Neljä vuotta oli aikaa ja tämä yritys tehtiin nyt yliajalla. Liian myöhään, väärällä tavalla, huonosti organisoituna. Hanke kaatui jo aikoja sitten.

    3. Mitään toriparkkia torin alle ei tule. Tuntuu hyvin omituiselta, että kirjoitat uskovasi toriparkkiin, jota ei luolana ole tulossa.

    4. En usko maailman monimutkaisuuteen. Osa Teistä päättäjistä uskottelee itselleen ja yrittää uskotella meille maksajille, että maailma on monimutkainen ja päättäminen se vasta monimutkaista ja vaikeaa onkin. En usko tähän. Moni asia on hyvin yksinkertainen – pelkistäminen on vain osattava tehdä ja herkkiä signaaleja on osattava kuulla. Ei tarvitse tehdä yksinään tulevaisuutta, kannattaa antaa tilaa muillekin ja kuunnella erityisesti niitä, jotka perustellusti ovat eri mieltä. Kukaan meistä ei ole kaikista asioista oikeaa mieltä, mutta aina jossain on joku, joka on oikeassa. Tätä oikeaa ja parasta ratkaisua kannattaa etsiä avoimin mielin (360 astetta) eikä katsomalla vain yhteen kapeaan putkeen.

    5. Vatulointi toriparkista on vienyt monta hyvää keskustan kehittämisen vuotta aivan hukkaan.

    • sarirautio sanoo:

     Hyviä pohdintoja, jatketaan!

     Keskustavisio ei ollut vain toriparkkia, kuten tiedämme. Keskustavisio on tulevaisuuden kuva, jossa linjattiin edelleen yhdessä minkälainen kaupunki on tulevaisuudessa. 2030 on yhtä lähellä kuin 2000, ja fokus pitää nyt olla tuonne eteenpäin. Vision yksi toimenpide oli ”Pysäköintiratkaisun saamiseksi selvitetään yksityisen rahoituksen osuus eri sijoituspaikkavaihtoehtoihin
     pysäköintilaitoksen yksityiskohtaisempi suunnittelu, logistiikan ja huoltoliikenteen suunnittelu
     (maanalaisten tilojen verkoston suunnittelu, mikäli tehdään maanalainen pysäköintilaitos)”
     En ymmärrä mihin tietoon perustuen tämä nyt jätetään tekemättä selvitysten mukaan parhaasta vaihtoehdosta?

     4. kohdasta olen tismalleen samaa mieltä. Sitä kuuntelua toivoisin kaikilta. Niitä oikeassa olevia on aika monta – omasta mielestään… Mä en kuulu niihin, vaan nimenomaan kuuntelen erilaisia näkökulmia, ja teen niistä kokonaiskuvan.

     Toinen pointti Keskustavisiosta on miksi joku haluaisi lunastaa velvoitepaikan. Eli ”Täydennysrakentamisen periaatteiden määrittely yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa, edellytetään elinympäristön laadun parantamista, määritellään mm. autopaikkavelvoitteet”
     • Linnan kauppakeskuksen korttelin 1 ja korttelin 2
     (OP) täydennysrakentamisen edistäminen (mahdollisesti ideakilpailu)
     • Asemakaavamuutoksilla edistetään linjaautoaseman
     ja keskustan keskeisten kortteleiden täydennysrakentamista
     • Vanaja-Kantolan suunnittelun aloittaminen
     • Keskitetty pysäköintiratkaisu mahdollistaa autopaikkojen ostamisen muualta ja maa-alan käyttämisen täydennysrakentamiseen tai oleskelupihoiksi.

     Ja kolmas pointti vielä: miksi haluamme sinäänsä tiiviin keskustan maapinta-alaa käyttää autoille? Miksi emme hyödyntäisi torin ulottuvuutta – siihen päälle kun ei mitään muuta tule?

     Mutta se mistä nyt päätetään, on että selvitetäänkö yksityisen investoinnin mahdollisuus vai ei? Puolessa vuodessa tämä asia ei happane.

     Miksi muuten Seppo Hämeenlinna olisi ainoa kaupunki jossa toriparkki ei ole järkevä?

     Aurinkoiset terveiset kuntapuheenjohtajapäivältä – oppia otetaan täälläkin!

     • Seppo Rehunen sanoo:

      Hyvä Sari

      Kiitos kommenteista. Kysyt minulta, miksi Hämeenlinna olisi ainoa kaupunki, jossa toriparkki ei ole järkevä.

      Vastaan. Ei Hämeenlinna ole suinkaan ainoa kaupunki, jossa toriparkki ei ole järkevä, vaan yksi monista tällaisista kaupungeista. Syyt toriparkin järjettömyyteen vuonna 2015 tai vuonna 2030 Hämeenlinnassa on käyty läpi niin moneen kertaan eri yhteyksissä, että en kertaa niitä.

      Toriparkki olisi ollut jossain määrin järkevä siihen asti, kun liikekeskusta oli neljänsadan metrin säteellä kirkosta. Keskusta on siirtynyt vaiheittain länteen eikä torin ympäristö ole enää todellista keskustaa. Hämeenlinnassa aika ajoi torin alle rakennettavan parkkiluolan ohi. Toriparkki on menneisyyden hanke, ei tulevaisuuden.

      Minulle Hämeenlinna on vielä hetken ainutlaatuisen vehreä myös aivan ydinkeskustan liepeiltä. Tämä ainutlaatuisuus ja todellinen tulevaisuuden (vuoden 2030?) vetonaula katoaa sillä hetkellä, kun Hämeensaaren viherkeitaan ja monipuolisen ulkoliikunta-alueen tuhoaminen alkaa ensimmäisellä kaivinkoneen iskulla. Kerrostaloja ovat maailman kaupunkien keskustat tulvillaan, mutta harvassa kaupungissa on voinut harjoittaa niin monipuolisia ympärivuotisia liikunta-aktiviteetteja 500 metrin päästä ydinkeskustasta kuin Hämeenlinnassa. Liekö tällaista ihmettä missään muualla.

      Muiden matkiminen on helppoa, mutta luonnon rikkauden ja oman asuinseudun historian kunnioittaminen on rahassa mittaamaton arvokysymys. Kaiken ei tule olla kaupan.

 3. Antti Sulonen sanoo:

  Toriparkista näytetään jaksavan kirjoitella eriäviä mielipiteitä ym. korulauseita.
  Toriparkki on ollut joillekin tahoille päämäärä ei väline. Tuo päämäärä, kun ei näytä toteutuvan ollaan kehityksen jarruna eikä hyväksytä tilannetta.
  Väline on edelleen olemassa, pysäköinti pitää jotenkin järjestää.
  Mikäli yrittäjällä on päämäärä ja hän huomaa jonkin välineen olevan liian kallis päämäärän saavuttamiseksi, hän unohtaa tuon kalliin välineen ja kehittää edullisemman ja sopivamman välineen päämäärän saavuttamiseksi. Mikäli yrittäjä kuitenkin uppiniskaisesti päättää käyttää tuota kallista välinettä päämääränsä saavuttamiseen, käy usein niin ettei hän saavuta päämääräänsä, jos ei konkurssia sitten lueta päämääräksi, saattaa se toki päämäärä olla sekin.

 4. Walkman sanoo:

  Pysäköinnin teoriaa ja olettamuksia.

  Oletetaan että, kuviteltuun toriparkkiin tulee 550 autopaikkaa. Kari I viittaa blogissaan 25.5.2015 P Oy:n olettamukseen 72 % käyttöasteesta. Tämän pohjalta Kari I on laskenut jokaisen paikan tuottavan 11,61 e / pv lyhytaikaisesta pysäköinnistä.

  Jos tuntiveloitus on 2 euroa / h niin siitä seuraa olettamus, että jokaisella paikalla käy päivän aikana n. 6 autoa. Jos toripysäköinnin tila on 550 ap niin toriparkissa käy klo 7 -17 välisenä aikana 3300 autoa. Tämähän on silkkaa olettamusta ja teoriaa. Jotkut ovat pidempiä aikoja ja toiset taas lyhyempiä aikoja. Jokaisen tunnin aikana tulee laskelman mukaan toriparkkiin 330 autoa, eli 1 auto aina 11 sekunnin välein 10 tunnin ajan, klo 7-17 välisenä aikana.

  Olettamuksen ja teorian pohjalta vaikuttaa siltä, että Toriparkkiin suorastaan jonotetaan sisäänpääsyä.
  Parkista tulee myös ulos 330 autoa tunnissa johonkin osaan kaupunkikeskustaa, teorian ja olettamuksen mukaan. Tarkemmat laskelmat selviävät vuoden kuluessa siitä kun toriparkki on otettu käyttöön. Sunnuntaiset ruuhkat toriparkissa minua kuitenkin hieman ihmetyttää.

 5. Hämmästynyt sanoo:

  KH:n puheenjohtajan kommentit mm. investointihankkeiden käsittelymenettelystä ovat mielestäni käsittämättömiä. Kun investointivaihtoehtoja vertaillaan keskenään ennen päätöstä, niin jokaisesta varteenotettavasta vaihtoehdosta pitää olla tehtynä mahdollisimman tarkka takaisinmaksulaskelma. Laskelmat täytyy olla kaikkien Hämeenlinnan päättäjien tarkasteltavana ennen päätöksen tekoa. Valintapäätöstä ei saa missään tapauksessa tehdä vain suuntaa antavilla ja epätarkoilla lukemilla. Parkkitalojen kohdalla investointiin tarvittavat pääomat ovat todella suuria, jolloin esim. 15%:lla ylittyvät kokonaiskustannukset aiheuttavat 35 miljoonan investoinnissa 5,25 miljoonan kustannusylityksen. Väärä toimintatapa voi johtaa em. miljoonaluokan ylityksien lisäksi virheellisiin investointipäätöksiin. Tuhlaileva velkavetoinen rahankäyttö keskustavision toteuttamisessa on kaupungin taloudelliseen kantokykyyn nähden ylimitoitettua ja sitä ei voi ymmärtää mitenkään, vielä vähemmän nykyisen kaltaisessa taloustilanteessa. Pj:n pohjatekstissä mainittu investoinneilla muodostuva keskustan uusi ”säteilevä elinvoima” maksaa niin hirvittävän paljon, että kaupungin kirstusta loppuu rahat ennen säteilyn voimistumista.

 6. Jarmo Koponen sanoo:

  ”Olisi hyvä tietää montako autopaikkaa on yksityinen taho sitoutunut, siis varmasti sitoutunut maksamaan ja montako jää kaupungin maksettavaksi?”

  Tuohon Erkin kysymykseen vastaan Pasi Vesalan kommentin jonka luin KU:sta .Toriparkkiin on tasan yksi varma varaus yksityiseltä puolelta ja aikaa tässä on varmasti ollut riittämiin varausta tekemään. EI voida enää puhua käärmeestä ja pullosta, vaan pikemminkin kamelista ja neulan silmästä.

  • sarirautio sanoo:

   Aiemmissa selvityksissä oli kiinnostusta 90 paikkaan, ja nyt pohjaesitys oli että olisi selvitetty yksityisten sijoittajien kiinnostus paikkoihin – siis ihan merkintämaksulla. Tätä ei ole aiemmin selvitty, en tiedä mistä Vesala puhuu. Mutta olennaista on että kyse ei ole pelkästään pysäköinnistä, vaan koko keskustan kehittämisestä – moneksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin.
   Kyse on myös uskosta, visiosta ja siitä miten sitä halutaan viedä eteenpäin. Tulevaisuus pitää – ihan totta – tehdä.
   Sari

   • Antti Sulonen sanoo:

    Anteeksi nyt Sari, mutta tulevaisuus tulee tekemättä, ihan totta.

    • sarirautio sanoo:

     Juu, mä edustankin sitä koulukuntaa joka haluaa vaikuttaa siihen minkälainen tulevaisuus on tulossa. Joku sen tekee näet aina;)

 7. Lauri Kivimäki sanoo:

  Ymmärrä Raution-Kiemungin ja yllätyksekseni myös vihreiden ajavan ”apinan raivolla” vanhojen sukujen asiaa Hämeenlinnan asioissa. Voi ollaettä seuravat vaalit muuttavat valtasuhteet ja silloin myös muiden kuntalaisten ääni alkaa kuulua päätöksenteossa eikä vain oikeistoeliiti (johon myös mielestäni Hml demarit kuuluuvat).

 8. Wtf? sanoo:

  Milloin hämeenlinna pääsee eroon Kiemungista ja Rautiosta?? Eikö olla jo kärsitty aivan riittävästi Iisakin älynväläyksistä? 10 vuotta ja Iisakin aikaansaannokset ovat järkyttävät määrät lisävelkaa kuntalaisten maksettavaksi ja veroprosentin korotuksia. Viimeksi tällä viikolla ollaan naureskeltiin valtakunnallisessa radiossa Kiemungille ja SCC tapaukselle. Miten on mahdollista että kyseinen herra saa jatkaa tehtävissään kaupungin palveluksessa??? Nyt jo olemassa olevat parkkitalojen velat kaatuvat kohta veronmaksajien syliin ja pitäisi rakentaa yksi lisää? Hämeenlinnassa pitäisi järjestää nyt kuntavaalit ennakkoon koska minkäänlaista luottamusta ei ole tämän hetkisiin päättäjiin!!!!!!

  • Lauri Kivimäki sanoo:

   Kai Iisakki on sentään vielä Hämeen Sanomien toimittaja (mikä lähes sama kuin olisi kaupungin palveluksessa). Valtapuolueet ovat valinneet Hänet korkeisiin luottamustoimiin. Tässä on hyvä myös ilmoittaa, että päätän yhteistyön Hämeen Sanomien kanssa 16.9. Alkoi kait vuonna 1954, jolloin opin lukemaan (ainakin sarjakuvat). Tabletti on ihan ok, mutta toimituksellinen sisältö ei kun huononee edelleen Lahtea ja Juutilaista arvostan toimittajina.

  • Erkki Strömberg sanoo:

   Hyvä Wtf?
   Onhan jo aikamoinen joukkopako kokoomuksesta ollut käynnissä pitkän aikaa Hämeenlinnas mutta Raution osalta kai tie on tukossa jopa persuihin koskapa jääräpäisesti pysyy kokoomuksessa vaikka ympäriltä on kaikki kadonneet joilla jotain pääknupin sisällä on!
   Demarien pako kaiketi alkaa seuraavien vaalien jälkeen jos suunta ei ratkaisevasti sitä ennen muutu. Tällä touhulla voidaan piankin nähdä valtakunnallisen kannatuksen putoavan lähelle 10 rosenttia. Sitähän saa mitä tilaa!

   • sarirautio sanoo:

    Vaaleihin on enää vajaa kaksi vuotta. Sitten taas kansa pääsee valitsemaan uuden valtuuston ja vallanpitäjät. Pieni huomautus, että valtuusto valitsee hallituksen, ihan koko poppoon.
    Ja Erkki Strömberg: mukavia kesäpäiviä, ja ystäviä ympärille!

 9. Kari Lampinen sanoo:

  Annan ilmaisen vinkin pysäköinti asiaan. Pysäköintitalon voisi nimittäin tehdä vanajaveden pohjalle betonielementeistä. En tiedä onko tällaista ratkaisua käytetty varsinaisesti parkkitaloihin missään, mutta muunmuassa Juutinrauman sillan Tanskan puoleinen pää sukeltaa neljän kilometrin matkan meren pohjalla.

  Päistään tulpatut Betonielementit uitettiin ensin merelle oikeaan kohtaan ja sitten tulpat poistettiin, jolloin elementit laskeutuivat meren pohjaan. Veikkaan että hinta tällaisella menetelmällä voisi olla jopa edullisempi kuin maan alle rakennettaessa, eikä lähitalojen perustuksia tarvitsisi miettiä. Tällöin säästyttäisiin myöskin rakennus aikaisilta haitoilta keskustassa ja ehkä aikaakin säästyisi. Vanajaveden pohja jouduttaisiin varmasti paaluttamaan, mutta siihenkin on menetelmät kyllä olemassa.

  • sarirautio sanoo:

   Kiinnostava esitys. Tosin tämäkin on väärässä paikassa keskustan elävöittämiseksi. Ja veikkaan että ne pohjasedimentit estävät tuon.
   Sari

   • Antti Sulonen sanoo:

    Eikös tueta ideaa olisi kuitenkin mahdollista vatkata kaupungin hallinnossa vuodesta toiseen, tärkeämpien asioiden puuttuessa.

 10. riitta nyqvist sanoo:

  Moro Sari!
  Todelliset bisnesosaajat keskustassa, mm. Valiomies, Laurell,
  Salong Sevilla, Rantatorin Kemikalio jne.,
  ovat tehneet tulosta,
  vaikka kaupunki ”pysäköinti-strategioineen”
  on lyönyt kapuloita rattaisiin kaksin käsin,
  poistamalla kiekkosysteemin, rokottamalla rankasti asiakkaita.
  Luuserit bisneksessä syyttävät ympäristötekijöitä,
  kun omat kyvyt eivät riitä…
  kokemusta on pitkältä maratonilta, torin varrella aikoinaan.
  Vietetään Sari torinalusparkki-vision hautajaiset vihdoinkin,
  ko. idea on ollut jo vuosikymmenet
  aivottomana vihanneksena letkuissa…
  Tätä elvytystä on moraalitonta maksattaa kaupunkilaisilla.
  Lämmöllä
  Riitta

  • sarirautio sanoo:

   Mulle ei kyllä ole tullut ruikutusta yrittäjiltä, enkä missään ole näin perustellutkaan asioita. Aikajänne on se mikä on unohtunut. Me rakennamme tulevaisuutta, eikä nykypäivää.

 11. riitta nyqvist sanoo:

  Sari, ei tulevaisuutta pidä rakentaa näin,
  että lapset/tulevaisuus-pääoma,
  altistetaan homeelle tarhoissa, kouluissa, kun rahaa ei löydy…
  Tulevaisuus rakennetaan hoitamalla nykypäivän velvoitteet ns. perustarpeet
  ENSIN kuntoon.
  Mitä tulee ”kitinään”
  et ole lukenut täältäkään kuin sen,
  mitä haluat lukea/tulkita.
  Sinun olisi pitänyt ottaa oikeasti oppia mm.
  SCC-puhalluksesta.
  Riitta
  Riitta

  • sarirautio sanoo:

   Otan opiksi joka ikinen päivä. Kuitenkin kokeiluja ja rohkeutta tarvitaan edelleen. Kunnan tehtävät ovat kaksijakoiset: kerätä elinvoimaa ja euroja joilla sitten rahoitetaan peruspalvelut. Jos fokus on vain palveluissa, rahat loppuu ihan varmasti.

   • Antti Sulonen sanoo:

    Kaupungin focus on ainoastaan palveluissa, kaikki muu on höttöä.
    Kaupungilla on lakisääteiset velvoitteet ja oikeus kerätä varoja noiden velvoitteiden hoitoon verottamalla ja hinnoittelemalla ns. omavastuut käyttäjille. Ei noita peruspalveluja tarvitse rahoittaa millään elinvoimahötöillä.
    Kokeilua ja rohkeutta tarvitaan, mutta mielellään ei toisten rahoilla. Selkeitä esimerkkejä Hämeenlinnan kaupungin kokeiluista riittää viime vuosilta. Kalliita kokeiluja, joita niistä päättäneet henkilöt eivät ole halukkaita itse yksin maksamaan, vaan vaativat kaikkia kaupunkilaisia osallistumaan talkoisiin. Vastuullinen rohkeus ja kokeilu edellyttää oman taloudellisen panoksen pistämistä peliin.
    Se mitä tänä päivänä Sari pitää 2030 olevan elinvoimatekijä, vaatii Sarilta ja kumppaneilta enemmän tietoa ja kykyä, mihin he uskossaan kykenevät. Uskoa he voivat.
    Aiemmin Sari kirjoitti, että 2030 on yhtä kaukana kuin 2000. Niin asia on, mutta 2000 on taaksepäin ja 2030 eteenpäin. Sarillakaan ei ollut 2000 tietoa millaista elämä on 2015, vai oliko ja onko hänellä tiedostaan factapohjaista todistusaineistoa peräisin vuodelta 2000 missä ilmenee tämän päivän elämä.
    Yksi tärkeä seikka olisi esim. kaupunginvaltuutetun ymmärtää, moneksiko vuodeksi hänet valitaan kaupunginvaltuustoon. On aivan turhaa valita esim. Saria neljän tai kuuden vuoden välein mihinkään luottamustehtävään, kun yksintein hänet voitaisiin valita 30-50 vuodeksi.

    • sarirautio sanoo:

     Kaupungilla, ja kunnilla on kuntalain perustella kaksi perustehtävää. Elinvoiman edistäminen ja peruspalveluiden järjestäminen. Kun sote lähtee, elinvoimalle jää vielä enemmän tilaa, ja toisaalta merkitystä. Kokeiluja tarvitaan, kunta- ja uudistusministeri Vehviläisen eilisen puheen mukaan entistä enemmän.

     Yleensä rahojen käyttäminen ei ole ongelma. Niiden kerääminen on paljon vaikeampaa. Siksi siihen on käytettävä myös aikaa, energiaa ja myös investoitava. Ja toisten rahojen käyttämiseen, tai oikeastaan meidän kaikkien yhteisen pussin hoitamiseen valtuusto nimenomaan on valittu. KHn tehtävä on panna toimeksi valtuuston strategiset linjaukset. Ja niitä me noudatamme.

     • Antti Sulonen sanoo:

      Tuo elinvoiman edistäminen kunnallislaissa ilmeisesti tarkoittaa koko kuntaa, eikä vain torin ympäristöä. Vaan eikös Hämeenlinnan kaupunki ole tehnyt jonkinasteisen päätöksen, että keskustaajaman keskusta on ensisijainen kohde. Lieneekö se sitten kuntalain mukainen päätös.
      Rahojen käyttäminen näyttää kuitenkin olevan ongelma, vaikka Sarin mielestä se ei ole ongelmallista. Toki rahojen hävittäminen on helppoa, mutta niiden käyttäminen on vähintäänkin yhtä ongelmallista kuin hankkiminen. En oikein ymmärrä sitäkään miksi kaupunki tukee, tai tuki kertakorvauksena verovaroista joidenkin jumalan siis toisten mielestä epäjumalan kuljettamista ja alttarille asettamista käsittääkseni 50 000 eurolla. Entisaikain kusitolpasta on kysymys.

 12. riitta nyqvist sanoo:

  Sari, jos peruspalvelut sakkaavat,
  veronmaksajat, myös bisnes,
  äänestävät jaloillaan.
  Valtakunnallisissakin gallupeissa suomalaiset
  tahtovat toimivia peruspalveluja – ensisijaisesti.
  Sulonen kuittaa ”tulevaisuus tulee tekemättä”
  Hän osuu oikeaan, logistiikka elää ja luo omat tiensä, kun aika on oikea…
  Kaupunkikeskustamme tulee liikkumaan suuntaan, joka ei torinalusparkkia tarvitse.
  Sokea pisteesi estää huomaamasta sitä.
  Parkkiatrin johtamat, tyhjät parkkitilat, ovat kouluesimerkki,
  yksipuolisesta pykäämisestä.
  Riitta

 13. Jussi sanoo:

  Jumal…ta nyt meni hermot! Nyt rakennetaan tulevaisuutta!?! Lapset kaupungin länsipuolelta jatkavat kulkua muualle kaupunkiin koska vanha koulu oli purkukunnossa. Vanhan purkua ja uuden suunnittelua on vetkuteltu kivasti ettei uutta ole saatu alulle. Suunnitelmia kyllä on. Alle kolmasluokkalaiset kulkee vielä ”kivasti” busseilla seminaarille, mutta yllätys, yllätys, neljäsluokkalaisista osa siirretään Ahvenistolle. Esim. hirsimäkeläiset tulevat neljäsluokkalaiset ovat siis viimeisen kahden vuoden sisällä jo kolmannessa koulussa! Entä miksi siirto tehdään? No siksi, että 3. luokkalaisilla kaupungin kustantaman bussikyydin kilometriraja on 3km. Siitä vanhemmilla raja on 5km. Nyt kun lapset siirretään lähemmäksi kotipaikkaansa voidaan kätevästi luistaa bussikyydin kustannuksista! Lasten vika se ei ole että he eivät pääse lähikouluunsa. Vielä pari viikkoa sitten Sari piti puhetta koulutuskeskus Tawastian päättäjäisissä korostaen koulutuksen merkitystä. Oikeasti Saria ei kiinnosta edes alakouluikäisten koulunkäynti. Ja Sari ”suunnittelee tulevaisuutta”! YÖK ja PRKL!

 14. Seppo Mäkinen sanoo:

  Tänään saimme lukea, että Hämeenlinna sijoittaa kaupungin lukiolaiset HAMK:n Myllymäen tiloihin. Mikähän on näiden rakennusten kunto ja sisäilmatilanne, ennenkuin sinne muutetaan? Löytyykö selvitys kaupungin sivuilta, jos kaupunki vaikka omistaisi nämä rakennukset? Vai onko näiden rakennusten kunto ja sisäilmatilanne piilotettu lukioliikelaitos Tavastian ei julkisesti saatavilla oleviin tietoihin?

  Jään odottamaan, josko joku tilaajavastuullinen henkilö vaikka lukisi näitä blogeja ja vastaisi tuleville lukiolaisille ja vanhemmille.

   • riitta nyqvist sanoo:

    Kiitos Sari linkistäsi,
    kaupungin viestintä-tiedotteista/lukiokoulutus/tiedot.
    Valitettavasti arki/käytäntö on ihan muuta.
    Hämeenlinnassa on jo turhan monta vuotta toteutunut
    itänaapurin vanha sanonta
    ”Bomuska i bomuska, praktika i praktika.”
    Tyhjistä tynnyreistä on kiittäminen myös sinua.
    Riitta

    • Sari Rautio sanoo:

     No eipä kestä. Mukava että jotenkin ilahdutin;)
     Yritähän pärjäillä.
     Sari

     • riitta nyqvist sanoo:

      Moro Sari!
      Älä ole huolissasi, minä kyllä pärjään.
      Enempi olen huolissani sinun pärjäämisestäsi.
      Kun poliitikko takertuu omaan ismiinsä,
      hän kapeutuu monin tavoin.
      Ymmärrän Sari sinua,
      sulla on henkilökohtaisesti paljon pelissä,
      minulla ei mitään henkilökohtaista.
      DNA-jatkeeni ei asu Hämeenlinnassa,
      minulla on rasite sosiaalisesta omastatunnosta,
      tarve puhua niiden puolesta, jotka eivät itse voi, eivät uskalla,
      sinulla ei sensuuntaista rasitetta ole.
      Antoisaa kesää Sari!
      Riitta

   • Seppo Mäkinen sanoo:

    No niin, tulevatko tilat korjattua täysin, ennen lukion keskittämistä Myllymäkeen? Onko korjaustyöhön osoitettu täysimääräisesti rahat ja kilpailutettu laadullisesti parhaan ja siten pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisesti edullisimman ja kestävimmän tuloksen aikaansaamiseksi?

    Kysyy edelleen tulevien lukiolaisten isä

 15. Jarmo Koponen sanoo:

  Huomenta

  Tämä alkaa todella olla silmiinpistävää nyt että rahaa rittää rokkikenttiin ja urheilupyhätöihin, mutta varhaiskasvatus ja koululaitos ei kiinnosta päättäjiä enää pätkääkään. Tässä kohtaa päättävä taho on kokoomus-demari akseli, koska pro on käsittääkseni irtisanoutunut näistä hullutuksista.

 16. seppo koskenranta sanoo:

  Hei
  Olen lukenut tähän blogiin liittyvät keskustelut. On kyllä surullista, että näissäkin blogeissa on useita ihmisiä (mm. minä itse) jotka ovat Kh:n puheenjohtajan mielestä väärässä ja vain yksi joka on oikeassa. On varmasti raskasta yrittää omalla vapaa-ajallaan saada tällaista ymmärtämättömien porukkaa ymmärtämään oman parhaansa.

 17. Ihmettelevä sanoo:

  Kaupunginhallituksen pj. ja kaupungin apulaisjohtaja, tilaajajohtaja + muutama muu kokoomuslainen käsittävät kaupungin elinvoiman kehittämisen aivan eri tavalla kuin valtaosa kaupunkilaisista. Em. johtohenkilöt käsittävät elinvoiman kasvavan mm. rakentamalla torin alle parkkiluolan, joita kaupunkilaiset eivät oikeasti tarvitse. Tälläisiä järjettömiä ja kalliita rakennushankkeita haluavat ainoastaan torin alueen kiinteistöjen omistajat ja grynderit, jotka hyötyisivät eniten pääosin muiden maksamasta hankkeesta. Pysäköintiyhtiö on jo nykyisten hankkeiden ansiosta taloudellisessa romahduspisteessä viimeistään parin vuoden kuluessa. Kokoomuslaiset eivät vieläkään ole millään tapaa kommentoineet Toriparkin epärealistiseksi osoitettuja kannattavuuslaskelmia ja jatkavat pelkästään ohipuhumista asian suhteen.
  Kaupunkiin muuttoa harkitsevien yksityishenkilöiden ja yritysten kannalta on varmasti tärkeämpää se, että kaupungin talous on vakaa ja hyvässä kunnossa myös tulevina vuosina. Hyvässä kunnossa oleva kaupungin talous mahdollistaisi perustoimintojen hyvätasoisen ylläpidon sekä veroäyrin pysymisen kilpailukykyisenä. Huonoja talouslukemia ei pystytä peittelemään edes konsulttivetoisten utopististen visioiden tai pr-kampanjoinnin avulla. Nyt on aika siirtyä realistisempaan malliin kaupungin kehityksessä ja toteuttaa niitä järkeviä hankkeita, jotka saavat kaupunkilaisten vankan tuen ja joiden toteuttaminen on kaupunkilaisten veronmaksajien edun mukaista.

 18. Kari Ahlqvist sanoo:

  Ongelma tässä on oikeastaan se, että kourallinen etupäässä kokoomus päättäjiä on lähtenyt hakemaan kasvua hampaat irvessä vaikka väkisin Hämeenlinnaan temmolla; yhdessä yössä suurkaupungiksi. Suurkaupungit syntyvät kuitenkin yleensä luonnostaan jonkin elinvoimaa ja työtä tarjoavan tekijän ympärille – parkkihalleja tai asuntoja hirveässä mylläkässä rakentaen ei varmastikaan cityjä synnytetä. Nyt on toisteltu HHT akselia, mutta jo pelkästään kotoperäisten muuttajien vähäinen kiinnostus Hämeenlinnaa kohtaan kertoo, ettei tuosta akselista ole suurtakaan hyötyä kasvua haettaessa. Hämeenlinnahan rankkattiin taannoin Suomen toiseksi ystävällisemmäksi kunnaksi yrittäjille, mutta ei sekään ole satanut kuin yrittäjien laariin, koska Hämeenlinnassa on maakunnan toiseksi korkein työttömyys. Punainen valo vilkkuu nyt vähän joka paikassa, eikä suinkaan himmeimmin velkaantumista hälyyttävä valo. Kyllä kiihkeimpienkin parkkiholistien tulisi nyt ottaa järki kulta käteen ja istua ihan rauhassa miettimään, että minkälaisten seinien sisällä me opetamme lapsiamme seuraavien vuosikymmenten aikana.

 19. Sari Rautio sanoo:

  Timo Saviniemi teki eilen KV kokouksessa muutetun päätösehdotuksen seuraavasti:

  ”Keskustan pysäköintiratkaisuksi valitaan, joko keskitetty ratkaisu torin alle tai hajautettu ratkaisu tehtävän selvityksen perusteella. Selvitetään sekä toriparkin, että hajautetun ratkaisun osalta paljonko niihin saadaan ulkopuolista rahoitusta ja laskelmat siitä kuinka paljon menetetään tontinmyynneistä saatavia tuloja. Valituksi tulisi se ratkaisu, joka on kokonaistaloudellisesti kannattavampi. Selvitys tulee tehdä marraskuun 2015 loppuun mennessä ja valituksi tullutta ratkaisua ryhdytään toteuttamaan heti päätöksen tapahduttua ja hankkeeseen saatujen sitoumusten varmistuttua.”

  Tällä tavalla olisimme saaneet molemmat hankkeet niin sanotusti samalle viivalle ja ainakin taloudellisesti vertailukelpoisiksi. Esitys hävisi Vesalan täydennykselle ja 12 valtuutettua äänesti lopullisesti tyhjää. Kumpikaan käsittelyssä olevista päätösesityksistä ei ollut keskustavision, liikennesuunnitelman eikä pysäköintisuunnitelman mukainen. Jotka ovat siis kaikki valtuuston hyväksymiä strategisia linjauksia.

  Keskustan pysäköintiratkaisua on hinkattu yli kaksikymmentä vuotta. Ihmeellistä että nyt aika loppui.

  Sari
  ps. en millään muotoa vähättele erilaisia näkökulmia. Kokonaisuuden täytyy vain olla uskottava – nyt täytyy uudistaa, valtuuston päätöksen mukaisesti, edellämainitut ohjelmat. Lähtökohtaisesti, mun mielestä, ensin tehdään iso kuva ja sitten siitä yksittäiset toimenpiteet. Tämä päätös oli päinvastoin.

 20. Ihmettelevä sanoo:

  Turha on demareita tai mitään muitakaan tahoja syytellä siitä, että heille selkeni mm. kuinka järkyttävän kallis vaihtoehto Toriparkki olisi ollut veronmaksajille ja tekivät lopulta oikein järkevän äänestyspäätöksen. Isot kiitokset tosiasioiden selvittelyssä kuuluu oikeutetusti Kari Ilkkalalle, joka teki erinomaisen selvityksen Toriparkin investointilaskelmien perusteista, jolloin useimmille tuli aivan selväksi, että laskelmissa on käytetty mm. järkyttävästi ylimitoitettuja tuotto-oletuksia. Nykyisten Hml parkkihallien investointilaskelmat oli tehty ilmeisesti samalla tarkkuudella, kun jo muutaman toimintavuoden aikana Pysäköintiyhtiön talous on osoittautunut joutuneen pysyvästi katastrofaaliseen tilaan.

  Demareiden päätös parkkiasian suhteen oli aivan ryhdikästä toimintaa. On järkevää muuttaa aiempia mielipiteitä, jos faktat puhuvat muutoksen puolesta. Toriparkkihankkeelle esitetyt taloudelliset laskelmat menettivät uskottavuutensa, mikä varmasti aiheutti muutoksia päättäjien mielipiteissä. Lisäksi kaupungin taloudellinen tilanne on kiristymässä entisestään, joten varovaisempi ote investointien suhteen on paikallaan. On muistettava, että myös tämä valtuuston äänestyspäätös syntyi täysin demokraattisesti ja tehtyä päätöstä on syytä kunnioittaa kaikkien, myös kokoomuksen edustajien taholta.

  Lopuksi pari kommenttia viimeisen valtuuston sanailuista. Vihreiden oman tiensä kulkijan naljailu demareille valtuustopuheenvuorossaan oli lähinnä katkeran mielen vuodatusta ja asiapitoisuus oli tasan nolla. Kokoomuksen edustajan vähättelevä ilkeily Kari Ilkkalalle oli taas sitä normaalia ylimielistä käytöstä, mitä kokoomuksen ryhmän edustajilta on nähty turhan usein. Missä on se vastapuolen kunnioittaminen, mitä kaupunginhallituksen puheenjohtaja jatkuvasti vaatii muilta tahoilta? Huolimatta irvailuista, Ilkkala pysytteli normaaliin tapaansa tyylikkäästi provosoitumattomana.

  • sarirautio sanoo:

   Katselin tuossa nettitallenteesta vielä muistin tueksi kokousta. En kylläkään havainnut irvailua Ilkkalalle, pikemminkin aika monessa puheenvuorossa hänen puhujanlahjojaan kiiteltiin. Ja onhan Ilkkala älykäs ja taitava sanankäyttäjä. Kuten on moni muukin valtuustossa, ja itse olin erittäin iloinen debatista joka valtuustossa syntyi. Aitoa kuulemista ja keskustelua, kommentointia. Se tietää hyvää. Ehkä se mitä vielä toivoisin lisää, olisi lähtökohtainen muiden kunnioittaminen, uskon että jokainen meistä on liikkeellä parhaalla osaamisellaan, ja tahdollaan. Ja on ollut aiemminkin, ei kaikki hyvä ole syntynyt vasta PROn myötä, kuten aina joskus tunnutaan väittävän.

 21. Jaska sanoo:

  Häsan toimittaja Hanna A-A jatkaa siitä mihin kokoomus jäi KV kokouksessa, kummastelemalla sitä että miksi ei toriparkkiin sitoutuneita tahoja edes haluttu selvittää. Muutama vuosi tätä on nyt jaakattu, eikä parkkiin sitoutuneita ole juurikaan löytynyt. Minkähänlaisia selvityksiä tässä vielä tarvittaisiin, kun Pasi Vesalakin ilmoitti oikein lehden palstalla ettei parkkiin sitoutuneita löytynyt kuin yksi ainoa taho.

  • sarirautio sanoo:

   Niin, no se on kyllä ihan asiallinen kysymys. Jos syy toriparkista luopumiseen oli raha, on kummallista että sitä ei selvitetä. En tiedä mihin Vesala tuon lausuntonsa perustaa, minä en sellaista ole nähnyt. Kuten muissakin tapauksissa läpi Suomen, on toriparkkiratkaisu kytketty osaksi keskustan kehittymistä ja täydennysrakentamista. Tätä ei ole selvitetty, mutta nyt olisi tehty.

   • Seppo Rehunen sanoo:

    Hyvä Sari

    Tällä kertaa oli varmastikin mukana myös halu laittaa piste loputtomille selvityksille. Välillä toripysäköintiä koskevan päätöksen tekemisellä on ollut mahdoton kiire, välillä päätös on yritetty kytkeä osaksi keskustavisiota ja nyt uutena asiana kokoomus halusikin asian suhteen vielä lisää jatkoaikaa ja lisäselvityksiä.

    Sivulliselle näytti jo kolme vuotta sitten selvältä, että torinaluspysäköinnille ei löydy poliittista enemmistöä Hämeenlinnassa. Oliko virkamiehillä, Sinulla ja muilla sisäpiiriläisillä jostakin syystä erilainen kuva tilanteesta?

 22. Kari Ilkkala sanoo:

  Huomenta!

  Hyvä Sari, yksityisellä rahalla ei ole merkitystä kaupungin menoja arvioitaessa. Yksityinen raha maksaa vain ne velvoitepaikat.

  Ajatellaan esimerkin vuoksi, että tarvitsemme 250 pitkäaikais- ja asiointipysäköintipaikkaa. Kysymme yksityisten kiinnostusta lunastaa velvoitepaikkoja. Jos sitoutumisia löytyy esim. 50 paikkaan, rakennamme 250+50=300 paikkaa. Jos kiinnostusta ei ole, rakennamme 250. Kummassakin tapauksessa kaupungin potti on lähes sama. Varastoon emme kiinteistöjen vastuulle kuuluvia velvoitepaikkoja voi rakentaa tekemättä taloudellista harakiriä.

 23. Jaska sanoo:

  Kuvastaa hyvin tilannetta ettei kh:n pj. ole edes selvillä mitä lautakunnan pj. on lausunut lehtien palstoilla. Yritin kaivaa po. lehteä laaristani, mutta on tainnut mennä saunan pesään. Jos en nyt väärin muista niin Vesalan lausunto oli KU:ssa. Kilautappa Sari Vesalalle ja kysy mihin hän sanansa pohjaa. On kyllä ihan perstuntumaltakin selvää ettei piskuisesta kantakaupungistamme löydy satoja toimijoita, jotka 50 tonnin parkkipaikan lunastaisivat. Eikö olisi Sari muuten ollut viisasta jo ennen KV:n kokousta selvittää parkkiin sitoutuneet tahot, koska sittenhän kokoomuksella ja Töttölällä olisi ollut lihaa luitten ympärillä torin alusta puoltaessanne. Jos olette halukkaita niin mikä estää Sari teitä vieläkin tekemästä selvityksiä parkin suhteen. Ei ole varmastikaan kovin vaikea lähettää kysymys kiinteistöjen omistajille. Samaa esitän Häsan Hanna tädille – eikö toimittajan ruoteliin kuuluisi juuri tällaisten asioiden selvitys.

 24. Walkman sanoo:

  Nyt kun toriparkki on (toistaiseksi) haudattu, niin ehkä on hyvä antaa ajan hieman kulkea eteenpäin ja katsoa onko edes linja-auton parkeille todellista tarvetta.

Jätä kommentti

css.php